Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NEAREST - Cặp điểm gần nhất

Cho n (2 <= n <= 100,000) điểm trên mặt phẳng, hãy tìm cặp điểm có khoảng cách nhỏ nhất.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số n.

- n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một cặp số thực (giá trị tuyệt đối không lớn hơn 107) biểu diễn tọa độ một điểm.

Output

Một số duy nhất (ghi chính xác đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy) là khoảng cách nhỏ nhất tìm được.

Example

Input:
5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Output:
1.414

Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2010-03-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Hình học cơ bản

hide comments
2010-03-26 14:33:33 Trần Gia Quân
Anh ơi NZEC là sao vậy? Em thấy có vấn đề gì đâu nhỉ?
2010-03-26 13:19:07 Igneel Dragon
Hix, em mất acc nè.
2010-03-26 10:46:48 AnhDQ
bộ test đã được cập nhật, có bạn đã mất AC :d
2010-03-26 07:10:17 AnhDQ
@boy_kute: bạn RR nói đúng :p đề bài cho vậy tức là tọa độ CHIỀU THỨ NHẤT đọc trước, xong đến tọa độ CHIỀU THỨ HAI... tương tự cho nhiều chiều, hoành-tung chỉ là cái tên thôi :p
2010-03-26 04:00:43 Trùm chép code ...
ủa ngộ zậy :(( (1,2) fãi khác (2,1) chứ ???
2010-03-26 03:58:33 RR
đọc hoành độ hay tung độ trước đều giống nhau.
2010-03-26 03:56:42 Trùm chép code ...
cái này đọc hoành độ trước hay tung độ trước zậy ???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.