Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NEAREST - Cặp điểm gần nhất

Cho n (2 <= n <= 100,000) điểm trên mặt phẳng, hãy tìm cặp điểm có khoảng cách nhỏ nhất.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số n.

- n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một cặp số thực (giá trị tuyệt đối không lớn hơn 107) biểu diễn tọa độ một điểm.

Output

Một số duy nhất (ghi chính xác đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy) là khoảng cách nhỏ nhất tìm được.

Example

Input:
5
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Output:
1.414

Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2010-03-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Hình học cơ bản

hide comments
2013-02-02 14:37:24 Lai Manh Tuan
bài này hình như chia để trị
2012-11-04 03:09:33 maradona
Đề nên ghi rõ là in kết quả với 3 chữ số ở phần thập phân.
2012-11-02 09:25:46 Hoàng Minh Cảnh
có ai thuật toán ko bị TLE ko, chỉ e vs :((
2010-08-02 09:24:29 Trần Huy Phúc
Chào các bạn & anh chị! Em là thành viên mới của diễn đàn, cho em hỏi em có thể dùng visual studio(2005, 2008, 2010) để viết code rồi nộp bài không ạ? Vì em mới code xong 1 bài bằng VS 2010 và nộp bài nhưng bị báo lỗi. Hichic.
2010-06-01 06:57:10
Hình học cơ bản à ^^
2010-03-29 16:07:03 Cảnh Toàn Nguyễn
bạn anhqd siêng tạo test quá ^^

Re: phục vụ các bạn thôi :">

Last edit: 2010-03-30 08:08:39
2010-03-28 04:42:05 AnhDQ
Nhắc nhở bạn tancqtvip lần 2 về việc chép code.
2010-03-26 23:20:54 dhkhtn
cặp số "thực"
2010-03-26 15:36:03 Voyage
Editted: Đọc nhầm đề

Last edit: 2010-03-26 16:18:46
2010-03-26 15:29:12 AnhDQ
NZEC = Nonsense (nhảm nhí), Zero (vô dụng), Empty (trống rỗng), Child (ngây thơ), just for fun 8-} bạn xem lại đề và bài làm :">
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.