Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lis


(Giống bài LIQ) Cho một dãy gồm N số nguyên (1 ≤ N ≤ 30000). Hãy tìm dãy con tăng dài nhất trong dãy đó. In ra số lượng phần tử của dãy con. Các số trong phạm vi longint.

Input

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N.
  • Dòng thứ hai gồm N số mô tả dãy.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán

Example

Input:
5
2 1 4 3 5

Output:
3

Được gửi lên bởi:nha.duong
Ngày:2007-09-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Bài cổ điển

hide comments
2017-03-01 02:36:52
https://ideone.com/tUIlsc BIT hân hạnh tài trợ chương trình :))
2016-12-03 16:55:51
chỉ vs 11 lần sub thôi :)
2016-11-21 15:35:02
bài này chắc khó
2016-10-27 18:05:45
Làm Pascal AC mà C++ lại Time limit + SIGSIGV... Why??
2016-10-05 18:16:19
Bài này làm NlogN bằng c++ đúng 17 dòng -->AC còn làm pascal thì phức tạp thôi rồi
2016-09-28 15:41:12
Code AC (100%):
http://shink.in/3w2Vg
2016-05-02 11:14:26 xin đừng quên tôi
Tham khảo thuật toán + code tại:
+/ sử dụng pp QHĐ: http://yeulaptrinh.pw/106/liq-va-lis-su-dung-phuong-phap-quy-hoach-dong-spoj/
+/ sử dụng ctdl BIT: http://yeulaptrinh.pw/102/lis-va-liq-su-dung-bit-spoj/
2016-02-08 12:31:48 Nguyễn Thành Nhân
Không có giải thuật có trong "một số vấn đề..." chắc ko ac nổi :v, ý tưởng quá bá đạo
2016-01-29 09:44:27
bài này quá nhiều cách giải : đã thử bằng chặt nhị phân, BIT, IT :v

Last edit: 2016-06-11 09:02:01
2015-10-23 10:29:11 bembembem
rrh + it livw
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.