Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nối điểm Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
20 46 43 0 3 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-07-01 06:19:59 International master 83.95 10.22 3.0M

C++

4.3.2

2 2013-07-26 16:58:10 DVH 73.94 2.20 2.8M

C++

4.3.2

3 2013-07-01 14:25:43 Tang Khai Hanh 71.52 0.02 4.1M

PAS-FPC

4 2013-07-01 05:17:50 con_nha_ngheo 43.61 8.74 520k

PAS-FPC

5 2013-07-01 06:45:57 hiepsieunhan 38.82 47.74 600k

PAS-FPC

6 2013-07-01 11:50:50 papa 33.65 0.00 2.7M

C++

4.3.2

7 2013-07-08 06:53:49 2ez 33.65 0.00 2.7M

C++

4.3.2

8 2013-07-01 17:25:05 TiChuot97 30.14 0.00 260k

PAS-FPC

9 2013-08-05 17:06:38 Phan Nhat Khang 30.14 0.00 260k

PAS-FPC

10 2013-07-01 02:37:34 qqq 29.79 0.00 556k

PAS-FPC

11 2013-07-01 04:27:48 MadCarrot 25.81 10.68 876k

PAS-FPC

12 2013-07-01 05:24:41 anh chỉ yêu mình em....VNMH.... 25.18 0.00 300k

PAS-FPC

13 2013-07-23 12:25:34 ducthinh_2601 25.12 4.39 2.8M

C++

4.3.2

14 2013-07-01 00:49:30 Come Back :x 20.47 0.00 292k

PAS-FPC

15 2013-07-01 09:47:27 Bùi Thủy Nguyên 19.61 0.00 276k

PAS-FPC

16 2013-07-01 02:01:50 Nguyễn An 14 0.00 816k

PAS-FPC

17 2016-08-19 18:00:00 『 NewL 』 13.48 0.02 372k

PAS-FPC

18 2013-07-01 02:20:17 Nhung anh sao dem 8.98 0.00 2.7M

C++

4.3.2

19 2013-07-01 11:18:34 anh chỉ ju vài em......!!!!!!!!!!! 0 0.00 0k

PAS-FPC

20 2013-08-09 07:44:22 Đỗ Thanh Phong 0 0.00 0k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.