Duc Bach

@theboywholived

Viet Nam, HCMC

Institution: THPT chuyen Le Quy Don - Vung Tau

Bất cứ khi nào em muốn về cửa trái tim anh vẫn mở..

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AREATRI CMP LATGACH MRECAMAN NKSTEP QMAX2 VMECLIP
AUCTION COUNTCBG LATGACH4 MTREE NKTICK QOS VMEMPIRE
BALLGMVN COWGIRL LCS2X MULONE NKTOSS ROBOCON VMFLOW
BCHESS CTNBULLS LEM MZVRK NOIXICH ROBOT2 VMFOUR
BESTSPOT CTREE LEM2 NBFA NSRAIL ROCKS VMKEY
BILL DGOLD LEM3 NEAREST OPTCUT ROTATION VMRR
BONES DIGIT0 LGAME NKABD ORGAN SDRIVE VMSCALE
BONUS DIVSEQQ LINEGAME NKBAS PALINY STMERGE VMSINCOS
BONUS13 DTGAME LIQ NKBM PBCDIV STNODE VMSUBSTR
BUBBA1 EQSTR LIS NKBUS PBCISPIS SUBSTR VMTEST
BWPOINTS EUROCARD LNACS NKCABLE PBCSEQ THEME VMTRIP
C11ANT FIBVAL LQDFIBO NKCITY PBCWATER TJALG VMUNCH
C11BC2 FIRS LSEA NKDIVSEQ PNUMBER TOPALIN VMYT
C11BC3 FWATER LSFIGHT NKFLOW POST TOURS13 VNCUT
C11CAVE GRAPE LTPMSEQ NKINV PTQMSEQ TRILAND VOBOARD2
C11CUT GRAPH_ M00PAIR NKJUMP PWALK TWOSUM VOCACTUS
C11ID HAM12 M3TILE NKLETTER QBBISHOP V11WATER VOCARD
C11LOCK HEAP1 MAUGIAO NKLEXIC QBHEAP V8SCORE VOGCDSUM
C11PNUM HINHTHOI MBLAST NKLINEUP QBHV V8SORT VOSCAL
C11PRIME INSUL MDIGITS2 NKMAXSEQ QBMAX VBF2 VOSTOUR
C11SEQ3 ITREE MESSAGE NKNUMFRE QBMSEQ VBGRASS VRATF
C11SEQ4 JOBSET MESSAGE1 NKPALIN QBMST VBOARD VSTEPS
C11STAR JUPI MINK NKPATH QBRECT VCOLDWAT VTRI
C11STR2 KAGAIN MINROAD NKRACING QBSELECT VDANGER
C11TEST KDEL MIXUP2 NKREZ QBSEQ VMAOCE
C11XU KMIN MMASS NKSEQ QBSQUARE VMBW
CARDS KTREEC MNERED NKSEV QBTICKET VMCOMP
CHATCHIT KVIP MPRIME NKSGAME QHROAD VMCXG
CHESSCBG KWAY MPRIME1 NKSP QMAX VMDOM2

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

AREA C11KM FLOYD LQDGONME MTWALK RAOVUON
BIGNUM EGG FP MATCH1 PYRAMID2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.