Quang Huynh

@gray_owl

Australia, Melbourne

Institution: Swinburne University of Technology

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CRITICAL LIS MSE07B OPTCUT SDRIVE VMFOUR
AUCTION CROSS12 LITES MSTICK PALINY SEARCH VMKEY
BASEH CTNEWS LNACS MSTRING PARIGAME SHHV VMMIRROR
BCDIV DHSERV LOTT MTWALK PBCDIV SOPENP VMREL6
BFCHAL DIGIT0 LQDFIBO NETACCEL PBCFIBO STRANGE VMRELATE
BGMINE DRASHOOT LQDFROG NKABD PBCGANGS SUBSTR VMROOK
BILL DTKSUB LQDNUMS NKCITY PBCISPIS TABLIC VMRR
BONES DTTUI1 LTPMSEQ NKDIVSEQ PBCPOINT TAPN VMSINCOS
BONUS EQ M00PAIR NKEDIT PBCWATER THREE VMSORT
BONUS13 FIBVAL MAJSTOR NKGUARD PBCWRI TJALG VMSUBSTR
BWPOINTS FIRS MASKTAPE NKH PCIRCLE TNHTEST VMTEST
C11BC2 FLOYD MAXARR1 NKINV PNUMBER TOURS13 VMUNCH
C11BEAU FWATER MBIPALIN NKJUMP POINTS2 TRAVEL12 VMYT
C11CAVE GOLD MBUS NKLETTER POST TREEPATH VNEMPIRE
C11CUT GPMB MCARDS NKLINEUP POST3 TTRAVEL VOCACTUS
C11DOLL GRAPE MCITYHAL NKLP POTATO TWINSNOW VOCARD
C11ID GRAPH_ MCLEAN NKMINES PWRFAIL V11WATER VOLIGHTS
C11LOCK HAF1 MCLONUM NKNUMFRE QBHEAP V8ORG VOSLIS
C11NHL HAM12 MCOINS NKRACING QBHV V8SCORE VOSTR
C11SEQ HIWAY MDIGITS2 NKSEQ QBMAX V8SORT VOTREE
C11STR INTEGER7 MDOLLS NKSGAME QBMST VBF2 VPDOMINO
C11STR2 IOIBIN MEO NKSP QBSCHOOL VBGRASS VRATF
C11TOUCH KAGAIN MESSAGE NKTABLE QBSELECT VCOLDWAT VWORDPOW
C11YARD KMEDIAN MESSAGE1 NKTICK QBWIRE VCOWFLIX WCALC
CENTRE28 KMIN MINK NOIXICH QHROAD VECTOR WEATHER
CHATCHIT KSPREE MIXUP2 NOTE QMAX VMAOCE XAYNHA
CHEAT LABUDOVI MJOURNEY NTHUGE QMAX2 VMATRIX XMAS
CHESSCBG LASCALE MKFLAGS NTSEQ QUAD VMCODE YUGI
CHNREST LATGACH MKUHAR NTSHEEP REC04 VMCOMP
CMP LATGACH4 MPRIME NTTREE RESTR VMCOUNT
CNMARBLE LEM3 MPRIME1 NUMBER REVAMP VMECLIP
CON LINEGAME MPTLT NUMBERS RIDDLE VMEMPIRE
COUNTPL LIQ MRECAMAN NUMCON ROBOCON VMFLOW

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIC BOXES KQUERY MDOSTAVA PYRAMID2
BIGNUM GSS MAXNUM MULONE QBSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.