Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mua vé tàu hoả Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1648 8535 7798 0 737 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-09-01 18:21:15 special_one 100 0.08 2.1M

PAS-FPC

2 2008-09-04 11:05:34 quarterss 100 0.08 2.1M

PAS-FPC

3 2008-09-04 12:07:19 TeeBoss 100 0.08 2.1M

PAS-FPC

4 2008-09-04 12:38:51 Ngừng code. 100 0.08 2.8M

PAS-FPC

5 2008-09-04 12:44:01 Gà ! ! ! 100 0.08 2.1M

PAS-FPC

6 2008-09-04 16:06:20 chỉ là mây khói... 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

7 2008-09-05 16:59:50 @ 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

8 2008-09-07 04:44:42 Lê Thị Thúy 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

9 2008-10-05 08:09:26 ngocson_92 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

10 2008-10-10 16:23:05 toshiba 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

11 2008-10-10 16:33:07 Cảnh Toàn Nguyễn 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

12 2008-10-10 17:54:00 ConanKudo 100 0.07 5.5M

PAS-FPC

13 2008-10-10 18:36:46 Nguyễn Quang Anh 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

14 2008-10-11 06:57:41 Bùi Minh Trí 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

15 2008-10-11 16:07:07 AndyHo 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

16 2008-10-14 20:58:00 nt_d2 100 0.08 3.2M

PAS-FPC

17 2008-10-21 13:30:11 傲黄凡 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

18 2008-10-31 11:27:13 khanhptnk 100 0.07 2.2M

PAS-FPC

19 2008-11-02 17:42:17 Ngừng code !!!!!!! 100 0.07 2.1M

PAS-FPC

20 2008-11-02 17:55:22 Lê Đôn Khuê 100 0.05 4.2M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.