@buiminhtri

Viet Nam

Institution: Chuyen PBC Nghe An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CWAY LATGACH NBFA NKONEARC PTRANG STEEL
AIRCTRL DAMAGE LEM NBFD NKPALIN PTREE STNODE
ALADDIN DANCING LEM1 NBFM NKPATH PWALK SUBSTR
ALAKE DEMSO LEM2 NEWJ NKPOLI PWRFAIL TCDFZ
ANT DIGIT0 LEM3 NK05DSRT NKPOLY PYRAMID2 TELEPORT
AREA DISNEY1 LEM4 NK2MFS NKPOS PYTHAEQ THEME
ASSIGN1 DMAYA LEM5 NKABD NKRACING QBAGENTS THREE
AUCTION EGG LEM6 NKBM NKRAIN QBBISHOP TORCH
BAOVE ELEVATOR LIGHT NKBRK2 NKREZ QBBITSEQ TRAFFICN
BARIC ENET LIGHTS NKBUS NKSEQ QBBUILD TREAT
BARICAVN EQUTRI LINEGAME NKCABLE NKSGAME QBCIRARC TRIBE
BASEH FIRS LIQ NKCAT NKSP QBDIVSEQ TRIPOD
BCDIV FLOW1 LIS NKCATM NKSPILJA QBGAME TWO
BESTSPOT FLOYD LITES NKCITY NKSTEP QBHEAP TWOOPERS
BFCHAL FWATER LSFIGHT NKDEC NKTARDY QBHV V8ORG
BIC GARDEN25 LUCKYNUM NKDISNEY NKTEAM QBMARKET V8SCORE
BINARY GOLD M3TILE NKDIVSEQ NKTEST QBMAX V8SORT
BINLADEN GONDOR MAJSTOR NKEDIT NKTHEME QBMSEQ VBF1
BONES GPMB MAKHOA NKFLOW NKTICK QBMST VBF2
BRIDGES GSS MARBLE NKGIFTS NKTOSS QBPAL VBGRASS
CAR HAF1 MATCH1 NKGOLF NKTREE QBPOINT VBLOCKS
CASTLE HAOI5000 MATCH2 NKGUARD NKTRIO QBRECT VBOARD
CATALAN HAOI6000 MAXARR1 NKH NOIXICH QBROBOT VCOLDWAT
CATGO HEAP1 MAXARR2 NKINV NOP QBSCHOOL VCOWFLIX
CENTRE28 HELPPM MAXCUB NKJUMP NOTE QBSELECT VDANGER
CHATCHIT HINHTHOI MCLONUM NKLAND NSP QBSEQ VECTOR
CHEAT HOUSE MCOINS NKLEAGUE NTKING QBSQUARE VMUNCH
CHEER HOUSES MDIGITS2 NKLETTER NUMBER QBSTR VNCUT
CHESSCBG HUGEKNAP MEDIAN NKLEXIC NUMBERS QBTICKET VN_ZR_I
CHNREST INTEGER7 MEO NKLINEUP PAGODA QBWIRE VRATF
CHUOIHAT IOIBIN MESSAGE NKLP PAIRVIS QMAX VSTEPS
CINEMA JACOBI METERAIN NKMARS PBCFIBO QMAX2 VTRI
CLOCK JEDNAKOS MINCOST NKMAXSEQ PBCPOINT QUAD VTRI2
COIN34 KAGAIN MINK NKMINERS PBCSEQ REVAMP VWORDPOW
COLLECT KANDP MLASERP NKMINES PBCWRI ROADS WALK
COMPANY3 KGSS MMAXPER NKMOBILE PCIRCLE ROTATION WORDCNT
CONANKUN KINV MPRIME NKMSG PCYCLE RTF XUCXAC
COND KMIN MRECAMAN NKNET PNUMBER SCOLLECT YUGI
COUNTCBG KTUAN MTWALK NKNL POST SHHV
COWGIRL KWAY MULONE NKNLACE POWER SOPENP
CRUELL LABUDOVI MYSTERY NKNUMFRE PRAVO SQUARES

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM DIVREL HIWAY NKLIGHT QBSTOCK
BRACKET FIRE KDEL NTSHEEP SUMS
CTREE GCDSUM MCIRGAME NTTREE THTRACE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.