ngocson_92

@ngocson_92

Viet Nam

Institution: THPT chuyên Hà Nam

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT CUTRECT KSPREE MINCOST NKNLACE POWER SOPENP
ASSIGN1 CVJETICI KTUAN MINK NKNUMFRE PRAVO SPSEQ
AUCTION CWAY LABUDOVI MIXUP2 NKONEARC PTRANG SQUARES
BAOVE DAMAGE LATGACH MJOURNEY NKPALIN PTREE STABLE
BARIC DANCING LEM MLASERP NKPANO PWALK STNODE
BARICAVN DEGREE LEM2 MMASS NKPARITY PWRFAIL STONE1
BASEH DEMTAU LEM3 MMAXPER NKPATH QBAGENTS STRAVEL
BCDIV DIGIT0 LEM4 MPILOT NKPOLI QBBISHOP SUBSTR
BESTSPOT DMAYA LEM5 MPRIME NKPOLY QBBITSEQ SUMS
BIC DRASHOOT LEM6 MPRIME1 NKRAIN QBBUILD TAXID
BIGNUM DTDOI LIGHT MRECAMAN NKREZ QBCIRARC TEST
BINARY DTTUI1 LIGHTS MSE06H NKSEQ QBCOND THEME
BINLADEN ELEVATOR LINEGAME MSE07B NKSEV QBDIVSEQ THREE
BINPAL ENET LIQ MSTICK NKSGAME QBGAME TJALG
BONES EQUTRI LIS MTOTALF NKSP QBHEAP TOPALIN
BRACKET ETF LITES MTWALK NKSTEP QBHV TORCH
BRIDGES FIRS LNACS MULONE NKTARDY QBMARKET TRAVEL12
CAR FLOYD LQDDIV MYSTERY NKTEAM QBMAX TREAT
CATGO FOCUS LQDGONME NDIGIT NKTHEME QBMSEQ TREENUM
CBUYING FWATER LQDRECT NKABD NKTICK QBMST TREEPATH
CENTRE28 GARDEN25 LSFIGHT NKBM NKTREE QBPAL TRIBE
CHAIN2 GONDOR LUBEN NKBRK2 NKTRIO QBPOINT TRIPOD
CHEAT GPMB LUCKYNUM NKBUS NOIXICH QBRECT TWINSNOW
CHESSCBG GPT M00PAIR NKCABLE NOP QBROBOT TWOBLACK
CHUOIHAT GRAPH M3TILE NKCAT NOTE QBSCHOOL V8ORG
CINEMA GRAPH_ MAJSTOR NKCITY NSP QBSEGPAR V8SCORE
CLOCK HAF1 MATCH1 NKDIVSEQ NTPFECT QBSELECT V8SORT
CMP HEAP1 MATCH2 NKEDIT NTSEQ QBSEQ VBGRASS
CNMARBLE HELPPM MAXARR1 NKFLOW NTTREE QBSQUARE VBLOCKS
COIN34 HINHTHOI MAXARR2 NKGIFTS NUMBER QBSTR VBOARD
COLLECT HIWAY MBIPALIN NKGOLF NUMBERS QBTICKET VCOLDWAT
COND HOUSES MBLAST NKGUARD NUMCON QMAX VCOWFLIX
COUNTCBG HP09ANTS MCARDS NKH ORDERSET QMAX2 VDANGER
COUNTPL IOIBIN MCHAOS NKINV OWN2 QTREE3 VECTOR
COWGIRL JEDNAKOS MCITYHAL NKJUMP PAIRVIS QUAD VNCUT
CRATE KAGAIN MCLONUM NKLEAGUE PBCDEM REVAMP VN_ZR_I
CREC01 KANDP MDIGITS NKLETTER PBCDIV ROADS VRATF
CRECT KDEL MDIGITS2 NKLEXIC PBCFIBO ROCKS VSTEPS
CRITICAL KDTUYEN MDOLLS NKLIGHT PBCSEQ ROTATION VUKVN
CRUELL KGSS MEDIAN NKLINEUP PBCWRI SAFENET2 VWORDPOW
CRUELL2 KINV MELE2 NKLP PCIRCLE SBOOST WORDCNT
CTNBULLS KKDD MELE3 NKMAXSEQ PCYCLE SCOLLECT YUGI
CTNEWS KMBUS MEO NKMINERS PNUMBER SEC
CTNMRECT KMIN MESSAGE NKMOBILE POST SETNJA
CTNOWN KQUERY METERAIN NKMSG POST3 SHHV

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHESS_ FLOW1 INCVN LSTTCD2 PAGAIN PYRAMID2 TCDFZ
CTNCLN GSS LATGACH4 MFISH PTQMSEQ QBSORT TRAFFICN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.