Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUBSTR - Xâu con

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/substr


Cho xâu A và xâu B chỉ gồm các chữ cái thường. Xâu B được gọi là xuất hiện tại vị trí i của xâu A nếu: A[i] = B[1], A[i+1] = B[2], ..., A[i+length(B)-1] = B[length(B)].

Hãy tìm tất cả các vị trí mà B xuất hiện trong A.

Input

  • Dòng 1: xâu A.
  • Dòng 2: xâu B.
Độ dài A, B không quá 1000000.

Output

Ghi ra các vị trí tìm được trên 1 dòng (thứ tự tăng dần). Nếu B không xuất hiện trong A thì bỏ trắng.

Example

Input:
aaaaa
aa

Output:
1 2 3 4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-10-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2010-04-23 19:46:43 tauit_dnmd
trời!Lần đầu tiên tham gia mà xui quá.Em test kĩ trên máy rồi mà sao cứ kêu sai nhỉ.Lạ thật cái bà này như vậy mà làm sai thì ức không chịu nổi
Mà xuất kết quả ra file hay lên màn hình vậy anh ơi
2010-02-28 02:41:23 Tran Manh Chanh Quan
thuoật toán boyer moore. thưa các bạn :))
2010-02-05 12:43:34 frostheart_ilu
uhm đúng đó làm ở máy thì đúng mà sao lại báo sai nhỉ
2010-02-05 07:35:52 Lamborghini
^^ cho em xin 1 vai test cua bai nay duoc hok :D

Last edit: 2010-04-04 06:08:18
2009-12-01 09:54:11 comeback
Test của bài này sao nhỉ
Mình chạy trên máy đúng mà?
2009-09-07 13:38:08 Duong thanh phong
PS co the dua test bai nay len duoc ko?
2009-08-29 14:03:00 Duong thanh phong
dug roi,khong biet test cua bai nay co gi ko?ko biet sai cho nao?
2009-08-29 13:53:55 Le Viet Thanh Long
Bai nay test the nao nhi?
Minh test o tren may thi van dung trong khi o day thi may van bao sai
2009-08-23 11:32:13 Le Viet Thanh Long
Bai nay minh lam dung sao lai sai dc nhi/:)
2009-06-30 15:28:51 Nguyen Khac Tung
bỏ trắng là sao hả anh
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.