Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBHV - Hoán vị chữ cái

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbhv


Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái in hoa, 1 <= độ dài <= 9.

Yêu cầu:

1: Có bao nhiêu cách hoán vị các chữ cái của xâu S

2: Liệt kê các hoán vị đó theo thứ tự từ điển

Input

Gồm 1 dòng duy nhất chứa xâu S

Output

Dòng 1: Ghi số lượng hoán vị tìm được (K)

K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu hoán vị của xâu S theo đúng thứ tự từ điển

Example

Input:
ABAB
Output:
6
AABB
ABAB
ABBA
BAAB
BABA
BBAA


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2011-08-23 21:24:52 Mai Hoàng Hải
Làm cách nào để xuất được vài ngìn dòng trong 1s được nhỉ :-/
2011-08-06 02:05:37 Tùng Linh
em lam dung ne tai sao cham lai bao sai kq
2011-05-29 02:55:38 Ðã Code Là Quyết Ac
em cug~ thia' ne` cu bao la chay qua lau ma em da dung cong thuc tinh roi ma`
dua ra xau thi van fai dung`quay luj chy
2011-04-05 06:03:14 NGU
tại sao e làm test đề bài thì đúng nhưng chấm toàn sai thôi!!!hix hix
2011-03-19 15:02:36 jazz
bài này có phải đệ qui quay lui ko?
2011-02-01 11:50:25 ☺Minh Thach☼


Last edit: 2011-03-05 05:01:16
2011-01-05 08:59:38 Quyen_pas
neu chay wa lau thi lam j de khac phuc
2010-12-12 10:55:53 bad coder !
sinh hoán vị thui !
2010-11-14 10:17:06 aone
Hix!! Cuối cùng cũng AC :D
2010-07-24 04:11:02 Trùm chép code ...
nếu ko đếm mà dùng đệ quy ko thì có lâu kko anh???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.