Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBHV - Hoán vị chữ cái

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbhv


Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái in hoa, 1 <= độ dài <= 9.

Yêu cầu:

1: Có bao nhiêu cách hoán vị các chữ cái của xâu S

2: Liệt kê các hoán vị đó theo thứ tự từ điển

Input

Gồm 1 dòng duy nhất chứa xâu S

Output

Dòng 1: Ghi số lượng hoán vị tìm được (K)

K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu hoán vị của xâu S theo đúng thứ tự từ điển

Example

Input:
ABAB
Output:
6
AABB
ABAB
ABBA
BAAB
BABA
BBAA


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2012-12-25 07:33:21 T_Q
không hiểu sai chổ nào :(
2012-12-18 11:23:43 Nguyễn Thái Cường
Duyệt Đc bộ nào xuất luôn bộ đấy ..
2012-11-22 08:23:18 nguyễnminhtri
mình cũng bị như vậy luôn nek
2012-11-15 02:03:56 nguyễnminhtri
sao em lam dung tren may ma khi cham thi lai bi sai kq
2012-05-21 17:19:50 NK
Hừm hừm, tớ làm theo kiểu quay lui vét cạn, ra đến 24 cái =.=
2012-03-23 14:36:01 L K L
sao ma co the xuat ra vai nghin dong trong 1 s co chu?
2011-12-24 10:08:20 Lại Mạnh Tuấn
Dù thời gian in ra màn hình mất hơn 30s nhưng vẫn AC.

Last edit: 2011-12-24 10:42:05
2011-12-11 07:13:51 Cá Liệt
Làm sao xuất được vài nghìn dòng 1s được! Em làm trên máy đúng mà không bík sao lên test bị sai kết quả! đau đầu quá!
2011-12-02 01:31:18 Nguyễn Vãn Hùng
làm đúng trên máy mà vác lên đây toàn kết quả sai ?
2011-09-22 15:19:07 Nguyễn Hữu Hùng
Đếm + sắp xếp + xuất vài nghìn dòng trong 1s o.0
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.