Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST3 - Ai cộng nhanh nhất

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Điểm

Đây là bài ví dụ cho mục challenge. Điểm của bạn bằng mã nguồn chương trình. Điểm càng thấp thì càng tốt.

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-05-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2010-10-30 13:40:29 Võ Quang Hòa
Bài này tốt nhất là nhập số kiểu float rồi sau đó in ra dạng %g (Ngôn ngữ C)
2010-10-25 13:57:18 Nguyễn Xuân Bách
Ko hiểu đề lắm
2010-07-31 10:14:22 thaichau
Cho mình hỏi là dùng hợp ngữ bằng chương trình Edit Plus với asm cho 8086 có được chấp nhận không?
2010-07-26 16:43:02
Pset cho giới hạn của a, b đi. Vượt Qword thì vỡ mồm ah :D
2010-07-16 14:16:01 clearmen
Miễn là càng ngắn càng tốt, bạn có chọn ngôn ngữ mà :P
2010-07-04 02:37:12 Võ Quang Hòa
Ai có thể giải thích rõ hơn được không. Mình vẫn không hiểu đề bài lắm. Nếu như cách nghĩ của bạn tyiutyty, mình nghĩ không ổn vì cái này phụ thuộc ngôn ngữ lập trình mà, cùng 1 cách, ngôn ngữ này viết dài, ngôn ngữ kia viết ngắn thì sao so sánh được. Giải thích giùm mình với.
2010-07-02 05:05:37 T_Anh
chem' ?????????????????????????????????????
điểm càng thấp càng tốt
vay =0 la' ???
2010-05-29 23:19:53 TD
hay quá :D
2010-05-29 15:07:18 anonymous


Last edit: 2010-05-29 15:07:36
2010-05-29 14:57:13 anonymous
Điểm càng thấp càng tốt. Số điểm = số kí tự trong đoạn code.

Last edit: 2010-05-29 15:08:05
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.