Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Ai cộng nhanh nhất Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
2881 15116 9290 2525 2403 849 35

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2013-10-25 15:49:44 Kick 6 0.00 2.1M

GAWK

2 2013-11-28 13:28:32 VINAMILK 6 0.00 5.7M

GAWK

3 2013-11-28 13:44:53 tuankiet65 6 0.00 2.1M

GAWK

4 2013-11-28 13:49:37 Nguyễn Thành Long 6 0.00 2.1M

GAWK

5 2013-12-04 05:09:23 baysavevl 6 0.00 2.1M

GAWK

6 2014-01-03 14:14:18 Chitoge Kirisaki 6 0.00 2.1M

GAWK

7 2014-01-07 03:54:36 Piotr Kąkol 6 0.00 2.1M

GAWK

8 2014-07-25 16:04:41 win 6 0.00 2.1M

GAWK

9 2014-09-20 04:16:53 RR 6 0.00 5.7M

GAWK

10 2014-11-28 07:57:28 Thumb Up 6 0.00 5.7M

GAWK

11 2014-12-29 09:47:06 Lee Xuaan Hung 6 0.00 5.7M

GAWK

12 2016-12-14 13:57:02 ☝ ๖ۣۜHoài ☝ 6 0.00 5.8M

GAWK

13 2016-12-14 14:01:47 Không Phải Đoàn Dũng. 6 0.00 6.6M

GAWK

14 2016-12-14 14:02:48 .................. 6 0.00 6.6M

GAWK

15 2017-03-24 04:16:43 Monogatari 6 0.00 7.2M

MAWK

16 2017-07-10 17:20:04 Monogatari 6 0.00 24M

GAWK

17 2017-07-10 17:20:25 eromyna reh hsurc annaw tnod i 6 0.00 24M

GAWK

18 2017-10-06 11:58:03 trẻ trâu tập code 6 0.00 24M

GAWK

19 2017-11-13 15:47:23 . 6 0.00 24M

GAWK

20 2017-11-30 10:32:40 Datvu 6 0.00 23M

GAWK

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.