MCONVOI - Con Voi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mconvoi


Nhằm mục đích giới thiệu các bạn CON VOI!

Mỗi sáng dậy, voi tập thể dục giảm béo bằng cách nhảy cao. Nó nhảy từ ô (x1, y1) đến ô (x2, y2) với x2 > x1 và y2 > y1. Nó có thể bắt đầu nhảy từ một một vị trí bất kỳ. Tính số bước nhảy tối đa theo quy tắc trên và số cách nhảy khác nhau mà có cùng số bước nhảy tối đa, kết quả là phần dư chia cho 1000000007.

Input

Dòng đầu là số vị trí N (1 ≤ N ≤ 300 000), N dòng tiếp theo là tọa độ các vị trí, 0 <=xi,yi<=10^9. Không có 2 tọa độ trùng nhau.

Output

Dòng 1: số bước nhảy nhiều nhất theo quy tắc trên.
Dòng 2: số cách nhảy , lấy dư theo module 1000000007.

Sample

 
input
11
8 6
7 4
5 4
5 1
5 6
6 2
3 2
4 3
4 5
3 5
2 4
output
4
3

input
6
1 3
2 2
3 1
5 3
4 4
3 5
output
2
7

Note: Task SLON - COI 08! Biết cách làm bài này thì có thể làm được thêm 4 bài khác nữa!!!! Solution trên mạng!


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-03-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 08

hide comments
2019-11-05 15:38:43
dijkstra ac
2018-11-16 04:15:50
mod nho xu li so am
2018-08-11 17:50:31
IT ac :D
http://bit.ly/2FnjkEm
sạch ko tỳ vết :v

Last edit: 2019-01-11 17:38:02
2018-01-12 08:48:29
kho vai noi ra

Last edit: 2018-01-12 08:49:27
2018-01-01 02:13:43
1/1/2018
VOI
ledacthuongvq
2017-12-31 10:10:47 hồ vãn tuấn
1
0 0 thi sao
2017-06-21 04:36:39
đéo ns nhiều 1 đấm ac :) cơ mà nghĩ lâu vãi
2017-06-18 03:53:27
Bài này LIS cơ bản thôi có gì mà IT 2D :)
2016-08-26 18:10:09 Sơn Tùng M-TP
BIT 2D đồ đủ kiểu. Đúng là làm quá mà... :))
2016-06-15 04:11:16
Duyet trau la AC lien =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.