Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mua nhà Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
62 196 183 0 13 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-07-02 15:56:26 RR 100 15.21 23M

C++

4.3.2

2 2012-07-03 16:32:41 con_nha_ngheo 100 7.61 27M

PAS-FPC

3 2012-07-04 09:05:47 Thanh Nguyen 100 18.18 16M

PAS-FPC

4 2012-07-04 09:13:34 Nam 100 11.97 53M

CPP

5 2012-07-05 08:09:37 Hy Trường Sơn 100 17.30 25M

C++

4.3.2

6 2012-07-05 11:36:38 VDQD 100 9.44 11M

C++

4.3.2

7 2012-07-06 16:49:35 Tmbao 100 16.37 19M

C++

4.3.2

8 2012-07-06 19:24:43 kunn 100 9.38 14M

C++

4.3.2

9 2012-07-08 05:37:49 Nam 100 10.72 51M

C++

4.3.2

10 2012-07-10 15:42:48 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 13.20 21M

CPP

11 2012-07-11 13:25:02 TLMN 100 13.51 16M

PAS-FPC

12 2012-10-31 03:48:40 Brave 100 11.05 15M

PAS-FPC

13 2012-12-13 12:27:00 Hacker7 100 13.00 16M

C++

4.3.2

14 2013-05-01 15:28:49 International master 100 9.84 45M

PAS-FPC

15 2013-05-19 07:04:23 Nguyên 100 12.69 15M

C++

4.3.2

16 2013-05-20 16:00:26 ͼ_ͽ 100 7.55 13M

PAS-FPC

17 2013-08-12 20:39:00 Bùi Xuân Thủy 100 10.52 28M

PAS-FPC

18 2013-08-24 05:38:27 Cao Viên Viên 100 7.82 12M

PAS-FPC

19 2013-10-02 18:19:14 vietdoan 100 11.04 13M

PAS-FPC

20 2014-04-17 20:01:48 Gennady Korotkevich 100 13.42 62M

C++

4.3.2

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.