TWINSNOW - Snowflakes

Người ta nói rằng không có hai bông tuyết nào giống hệt nhau! Bạn hãy thử viết một chương trình nho nhỏ để kiểm tra xem điều này có đúng không nhé :D Mỗi bông tuyết được nhắc tới ở đây đều có 6 cánh, và hai bông tuyết được gọi là giống nhau nếu chúng có độ dài các cánh tương ứng bằng nhau ;)

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n là số bông tuyết cần kiểm tra.
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 6 số nguyên (trong khoảng 0..107) là độ dài các cánh của bông tuyết tương ứng, được liệt kê theo thứ tự vòng quanh bông tuyết.

Kết quả

Nếu không có bông tuyết nào giống nhau, hãy ghi ra:

No two snowflakes are alike.

Nếu tìm được ít nhất một cặp bông tuyết giống nhau, hãy ghi ra:

Twin snowflakes found.

Ví dụ

Dữ liệu:
2
1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 1 2

Kết quả:
Twin snowflakes found.

Giới hạn

- 0 < n ≤ 105.

Bài không khó, để hẳn TimeLimit 2s, nhưng AC thì là cả một vấn đề tinh tế ;))


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-05-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:CCC07

hide comments
2013-02-05 17:51:44 Lai Manh Tuan
oh yeah.
Cuối cùng cũng AC.
2012-12-05 09:55:35 Anh yêu em, P ♥
Nộp 44 lần mới AC @@!
2012-08-26 18:46:40 Nguyễn Tính
mình cũng vậy nè.
hông hiểu sao đến test 19 là sai?
2011-07-26 03:46:10 hieu
đề bài nên viết rõ là không quan tâm đến thứ tự các cánh (nghĩa là bông tuyết
3 4 3 4 3 4 và 3 3 3 4 4 4 là giống nhau)


Last edit: 2011-07-26 03:46:29
2011-07-15 11:49:01 dqtrung
sao tới test 19 là sai nhỉ
mình xài quicksort rồi tìm nhị phân mà
khó thật
2011-07-10 10:14:33 define_art_love
hay đấy "không nhớ code =.= "
2011-07-09 17:34:41 Noyethug
cảm ơn bạn "không nhớ code =.="..........
2011-07-09 17:33:58 Noyethug
dung' la' AC baj nay kho' that..........hjx......:(...........bao nhju lan WA moi AC noj~......=((
2010-12-03 16:03:45 royal
chan qua lam mai van wa


Last edit: 2010-12-03 16:03:58
2010-09-29 17:01:00 Bống
hashing!!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.