TWINSNOW - Snowflakes

Người ta nói rằng không có hai bông tuyết nào giống hệt nhau! Bạn hãy thử viết một chương trình nho nhỏ để kiểm tra xem điều này có đúng không nhé :D Mỗi bông tuyết được nhắc tới ở đây đều có 6 cánh, và hai bông tuyết được gọi là giống nhau nếu chúng có độ dài các cánh tương ứng bằng nhau ;)

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n là số bông tuyết cần kiểm tra.
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 6 số nguyên (trong khoảng 0..107) là độ dài các cánh của bông tuyết tương ứng, được liệt kê theo thứ tự vòng quanh bông tuyết.

Kết quả

Nếu không có bông tuyết nào giống nhau, hãy ghi ra:

No two snowflakes are alike.

Nếu tìm được ít nhất một cặp bông tuyết giống nhau, hãy ghi ra:

Twin snowflakes found.

Ví dụ

Dữ liệu:
2
1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 1 2

Kết quả:
Twin snowflakes found.

Giới hạn

- 0 < n ≤ 105.

Bài không khó, để hẳn TimeLimit 2s, nhưng AC thì là cả một vấn đề tinh tế ;))


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-05-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:CCC07

hide comments
2018-06-25 17:12:27
mãi ms ac
http://bit.ly/2SRWxUC

Last edit: 2019-01-12 01:51:47
2017-03-24 12:33:02
ko phải problems for kid nữa rồi :)(
2016-08-15 18:11:54
Thuật bựa AC
2016-08-15 11:00:19
time chặt thế
2015-11-28 11:49:41 Do Hong Huan
Bài này không hay, làm cách củ chuối nhất vẫn AC.
2015-10-30 15:39:34 [KC]★★★★*-RAMEN
không đọc cmt nên mất đến 2 hit -_- , đậu xanh đề
2014-03-28 06:35:28 Nắng
ko ngờ lại AC với 1 cách bựa của bựa =))))
2013-09-18 13:55:21 DKM
dpt 27 triệu mà 2s vẫn bị tle ak trời
2013-08-30 16:54:10 a;slkfjasl;fkj
ko dễ AC thì cũng là khó =,=
2013-02-17 17:15:08 a;slkfjasl;fkj
Anh DQ ;)) làm mình đọc đề cứ thấy như sắp mắc bẫy anh rồi =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.