Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBRECT - Hình chữ nhật 0 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbrect


Cho một bảng kích thước MxN, được chia thành lưới ô vuông đơn vị M dòng N cột ( 1 <= M, N <= 1000 )

Trên các ô của bảng ghi số 0 hoặc 1. Các dòng của bảng được đánh số 1, 2... M theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số 1, 2..., N theo thứ tự từ trái qua phải

Yêu cầu:

Hãy tìm một hình chữ nhật gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:

1 - Hình chữ nhật đó chỉ gồm các số 1

2 - Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng

3 - Diện tích hình chữ nhật là lớn nhất có thể

Input

Dòng 1: Ghi hai số M, N

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi N số mà số thứ j là số ghi trên ô (i, j) của bảng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi diện tích của hình chữ nhật tìm được

Example

Input:
11 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1


Output:
49

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-14
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2014-04-03 12:40:35 S-FIST
Bài này hay thật, ban đầu tưởng QHĐ giống giống QBSQUARE ai dè ứng dụng Stack

Hơi ảo!
2013-12-17 11:54:50 Xiao Lang
1 đập AC
2013-08-25 15:18:26 NTIT_Trường Kỳ
stack 2 đầu 2 vòng for thế mà...:chạy quá lâu nhọ thật :((
2013-03-28 13:37:28 CTKB LHP
Bài này QHD dpt 4xMN @@ mà sao lại bị sai ở test 12 nhỉ , khó hiều thật @@
2013-01-09 17:28:57 a;slkfjasl;fkj
hơi hơi giống bài BONUS ghê :p
2012-12-21 13:36:08 ♫(Angle⋆Kaka)♫
LOL, hay!
2012-09-22 14:32:53 toi quan nice
Bài này dùng kiểu chạy gì vậy trời, cứ báo chạy quá lâu, duyệt 2 for chứ bít làm sao? loang đệ quy ko lẽ lại nhanh hơn à?
2012-08-08 10:10:42 123


Last edit: 2012-08-08 10:11:16
2011-09-20 02:38:26 Nguyễn Hữu Hùng
Hic, chạy đến test 9 rồi mà vẫn bị WA. Ai có bộ test bài này cho em với :((
2009-03-23 07:23:56 dhkhtn
CUTOUT - SPOJ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.