Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBRECT - Hình chữ nhật 0 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbrect


Cho một bảng kích thước MxN, được chia thành lưới ô vuông đơn vị M dòng N cột ( 1 <= M, N <= 1000 )

Trên các ô của bảng ghi số 0 hoặc 1. Các dòng của bảng được đánh số 1, 2... M theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số 1, 2..., N theo thứ tự từ trái qua phải

Yêu cầu:

Hãy tìm một hình chữ nhật gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau:

1 - Hình chữ nhật đó chỉ gồm các số 1

2 - Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng

3 - Diện tích hình chữ nhật là lớn nhất có thể

Input

Dòng 1: Ghi hai số M, N

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi N số mà số thứ j là số ghi trên ô (i, j) của bảng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi diện tích của hình chữ nhật tìm được

Example

Input:
11 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1


Output:
49

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-14
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2021-05-27 18:03:21
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QBRECT
2020-06-27 13:49:22
Tham khảo:
Solution: http://megaurl.in/TvZWKu
Code: http://megaurl.in/TvZWKu
2020-06-08 09:42:18
nhật hào bẩn
2019-10-22 02:46:27
quên tắt freopen -_-
chục đấm mới ac
2019-10-21 10:48:49


Last edit: 2019-10-21 11:07:19
2019-10-07 14:48:50
thiếu sync_with_stdio(false); và cái kết :v
2019-05-14 16:20:57
Tự tin một đấm AC :)))
https://ideone.com/QrIVn0
#fourlegends
2018-12-03 08:53:07
When i say "oh" you say "yeah" : "OH YEAH" :))))
2018-11-03 03:02:39
Quên không restart deque mất toi mấy đấm :v
CYB
2018-07-19 17:59:03
nhật hào sạch hay dơ thì ko biết, nhưng mà bài này dùng deque min max thì bất kể là cin hay scanf thì cx 1 đấm AC nha ! @@@


Last edit: 2018-07-19 17:59:29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.