Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTQMSEQ - Dãy số vòng tròn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ptqmseq


Leaxtanh là cháu của nhà thông thái Anhxtanh hiện tại đang làm 1 học sinh chuyên tin. Anh đã đem lòng yêu mến cô bạn chuyên toán cùng khóa từ lâu nhưng chưa được đáp ứng. Vì là 1 học sinh chuyên toán nên cô nàng muốn thử thách leaxtanh bằng một bài toán như sau : 

   Trên một vòng tròn người ta đánh dấu n vị trí. Các vị trí được đánh số thứ tự từ 1 đến n theo chiều kim đồng hồ. Tại vị trí i người ta ghi số nguyên a[i] (i=1..n). Cần tìm cách chọn ra dãy con độ dài k liên tiếp ( 0

Các bạn hãy nể tình Anhxtanh giúp Leaxtanh nhé.

Input

- Dòng đầu tiên ghi số n

Có 2 kiểu input

- Ghi ra các số a[i], mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

- Ghi ra các số a[i], mỗi số trên 1 dòng.

Output

1 dòng duy nhất là tổng các số hạng của dãy tìm được.

Còn lại không in ra gì.

Example

Input:
7
2 -4 1 -7 4 6 -1
Output:
11
Giới hạn |a[i]| <=70000; n<=1094782;  
Cách đọc hơi lạ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả bài toán.
Các bạn nên đọc kĩ dòng mình in đậm không lại xảy ra sự việc đáng tiếc.

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-08-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSG tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2011-08-20 07:42:35 ‮ ‮
Không hiểu sai nó chấm ko hết test nên em đã soát lại xóa hết bài đã AC. Mong mọi người thông cảm sub lại.
2011-08-20 07:29:06 ‮ ‮
1 số bài em disqually bởi vì khi em rejudge ko bik có phải máy SPOJ lỗi nhưng nó chỉ chấm 10 test. Nên em disqually để lấy công bằng các bạn nộp sau.
2011-08-20 03:52:57 ‮ ‮
Mình đã add thêm test, time không đổi, 1 số bài đã mất AC.
2011-08-20 03:25:13 ‮ ‮
Đề nghị bạn Conan Edogawa không chém gió.
2011-08-19 15:36:37 Minh^^
Có chết cũng hạ, ai không làm thì next
2011-08-19 15:02:23 Ðang tập code
Tăng time rồi bây giờ lại muốn hạ ah?

Last edit: 2011-08-19 15:25:05
2011-08-19 14:19:59 Minh^^
Ai cho sang tutorial thế, mình nghĩ hạ time xuống thì nó không còn đơn giản là tutorial nữa dâu
2011-08-19 14:04:57 trandatbav
Theo những gì PS cung cấp test kém nhất của mình là 0.8s, mà mình chưa phải loại bài tốt nhất, nên việc tăng time là không cần thiết
2011-08-17 03:45:55 Minh^^
O(N) mới ăn được các bạn trẻ ạ :)), nlog n không tính

Last edit: 2011-08-17 03:48:19
2011-08-17 02:59:36 ngừng code
sao ko để time là 1.5s hoặc là 2s đi
nlogn chưa chắc đã AC ma o.o !

Last edit: 2011-08-17 03:03:17
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.