Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTQMSEQ - Dãy số vòng tròn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ptqmseq


Leaxtanh là cháu của nhà thông thái Anhxtanh hiện tại đang làm 1 học sinh chuyên tin. Anh đã đem lòng yêu mến cô bạn chuyên toán cùng khóa từ lâu nhưng chưa được đáp ứng. Vì là 1 học sinh chuyên toán nên cô nàng muốn thử thách leaxtanh bằng một bài toán như sau : 

   Trên một vòng tròn người ta đánh dấu n vị trí. Các vị trí được đánh số thứ tự từ 1 đến n theo chiều kim đồng hồ. Tại vị trí i người ta ghi số nguyên a[i] (i=1..n). Cần tìm cách chọn ra dãy con độ dài k liên tiếp ( 0

Các bạn hãy nể tình Anhxtanh giúp Leaxtanh nhé.

Input

- Dòng đầu tiên ghi số n

Có 2 kiểu input

- Ghi ra các số a[i], mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

- Ghi ra các số a[i], mỗi số trên 1 dòng.

Output

1 dòng duy nhất là tổng các số hạng của dãy tìm được.

Còn lại không in ra gì.

Example

Input:
7
2 -4 1 -7 4 6 -1
Output:
11
Giới hạn |a[i]| <=70000; n<=1094782;  
Cách đọc hơi lạ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả bài toán.
Các bạn nên đọc kĩ dòng mình in đậm không lại xảy ra sự việc đáng tiếc.

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-08-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSG tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2013-06-17 11:51:22 Mew.
ac một cách vật vã với mem và time cực nhiều :(
2013-06-09 03:45:29 Ðông
ac em lam O(n) ma van qua thoi gian la sao
2013-06-07 13:55:47 a;slkfjasl;fkj
ka ka ka, bài này xét về time mình ko có đối thủ, vì... mình chạy lâu nhất :))
2013-01-07 08:46:42 Bui Duy Thong
ai jup tt O(N) voi!!!T_T
2012-01-05 08:24:57 trẻ trâu sủa gâu gâu


Last edit: 2013-06-19 04:03:49
2011-11-07 16:38:12 ~(^@^)~
thời gian chạy ít quá. Em làm code <2*n mà vẫn bị chạy quá lâu huhu
2011-08-22 02:06:20 ‮ ‮
Bỏ cả hiểm cả max rồi
2011-08-20 15:03:16 Ðang tập code
Lại bỏ test max ah PS??

Last edit: 2011-08-21 09:32:42
2011-08-20 10:59:05 ‮ ‮
Cách đọc khác nhau bạn.
2011-08-20 10:48:11 BON
các test có cách đọc khác nhau hay các test có cách đọc giống nhau hả bạn?

Last edit: 2011-08-21 09:32:35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.