Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PTQMSEQ - Dãy số vòng tròn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ptqmseq


Leaxtanh là cháu của nhà thông thái Anhxtanh hiện tại đang làm 1 học sinh chuyên tin. Anh đã đem lòng yêu mến cô bạn chuyên toán cùng khóa từ lâu nhưng chưa được đáp ứng. Vì là 1 học sinh chuyên toán nên cô nàng muốn thử thách leaxtanh bằng một bài toán như sau : 

   Trên một vòng tròn người ta đánh dấu n vị trí. Các vị trí được đánh số thứ tự từ 1 đến n theo chiều kim đồng hồ. Tại vị trí i người ta ghi số nguyên a[i] (i=1..n). Cần tìm cách chọn ra dãy con độ dài k liên tiếp ( 0

Các bạn hãy nể tình Anhxtanh giúp Leaxtanh nhé.

Input

- Dòng đầu tiên ghi số n

Có 2 kiểu input

- Ghi ra các số a[i], mỗi số cách nhau 1 dấu cách.

- Ghi ra các số a[i], mỗi số trên 1 dòng.

Output

1 dòng duy nhất là tổng các số hạng của dãy tìm được.

Còn lại không in ra gì.

Example

Input:
7
2 -4 1 -7 4 6 -1
Output:
11
Giới hạn |a[i]| <=70000; n<=1094782;  
Cách đọc hơi lạ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả bài toán.
Các bạn nên đọc kĩ dòng mình in đậm không lại xảy ra sự việc đáng tiếc.

Được gửi lên bởi:‮ ‮
Ngày:2011-08-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:HSG tỉnh Thanh Hóa

hide comments
2015-06-17 08:53:00 Thắng Ðam Mê
...nguyên ct chính có 10 dòng, thêm đọc, ghi file với 3 cái linh tinh tính ra có 26 dòng
2014-11-11 10:04:43 Lương Ðức Tuấn Ðạt
nlogn TLE -_-
2014-08-16 08:23:20 [CHV] Bác Thợ Sãn
cho em hỏi cái test đề bài sao lại ra 11 vậy..Em ko hiểu lắm
2014-06-08 07:30:14 John and the cows
WA chục lần, cho đến khi đọc cmt của Wolfram
2014-03-04 14:00:17 Thanga2pbc
0<k<n :))
2014-01-10 05:40:48 WAF|Tommy
2 * n AC ma :v
2013-12-22 15:01:52 John and the cows
O(2*N) mà TLE á ???
2013-12-12 07:51:03 Nguyễn Trung Ðức
bài này có j đặc biệt không. test đủ rồi mà vẩn kqs là sao. ai AC rồi cho ý kiến với...
2013-11-03 16:17:45 FARADE
Ac vat va
2013-07-31 13:24:26 Nguyễn Tiến Tuấn Anh
Ca này khó :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.