Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKSTEP - Chuyển

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274825/problem/S

Xét việc di chuyển từ điểm nguyên này đến điểm nguyên khác trên đường thẳng theo qui tắc sau:

  • Bắt đầu từ điểm có tọa độ nguyên.
  • Từ điểm hiện tại với bước đi không âm, độ dài bằng bước đi trước hoặc hơn kém 1 đơn vị.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên x và y (0≤ x, y≤ 231). Hãy xác định số bước đi tối thiểu đi từ x đến y với bước đi ban đầu và bước đi cuối cùng đều có độ dài 1.

Ví dụ, với x = 45, y = 50 số bước đi tối thiểu là 4:

45 → 46 → 48 → 49 → 50

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng test.
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên x, y.

Kết quả

Đưa ra kết quả mỗi test trên 1 dòng.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
45 48
45 49
45 50

Kết qủa
3
3
4

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2012-04-17 16:09:03 Gầy :))
Bai thu vi day ^^!
2012-02-11 13:19:18 THANH DUY
bước đi ko âm vậy có bước đi = 0 ko vậy nhỉ
2012-01-08 02:23:55 vpa_sf
"Hãy xác định số bước đi tối thiểu đi từ x đến y với bước đi ban đầu và bước đi cuối cùng đều có độ dài 1"
Trong khi có test thì đi từ y đến x...
2011-11-18 02:56:16 KHD
khó thế ạ
2011-11-16 10:12:29 trẻ trâu sủa gâu gâu
test.dung.ma.45-46-47-48.la.3.lan.di.chu
2011-07-24 08:17:31 .
Đề chơi ác quá, x > y chiếm 90% test =))
2011-07-10 08:59:30 percy nguyen
cai test dau = 4 chu!! 45 -> 46 -> 47 -> 48
2011-05-10 13:18:22 Ðỗ Việt Anh
cái test 1 kq = 2 chứ nhỉ, output mẫu lại sai rồi.
2011-03-21 12:27:18 trandatbav
Hơi bị hiểm nhỉ
2010-12-13 15:53:18 Thi tốt nha mấy nhóc !
.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.