Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLETTER - Gửi thư

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkletter


Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, ông Giám đốc gửi 2 bức thư. Bức thư thứ nhất là phần đầu Sb của xâu S, bức thư thứ 2 là phần cuối Se của S. Hai bức thư Sb và Se đảm bảo đầy đủ nội dung của S, tuy nhiên có thể một phần cuối của Sb có thể được viết lặp lại trong phần đầu của Se, song số kí tự được viết lặp lại không biết trước.

Ví dụ: với văn bản S=’truongnguyenduquannhat’ tạo ra hai bức thư:

Sb=truongngueNdu
         ngueNduquanNhat=Se=

Sb=’truongnguyendu’ và Se=’nguyenduquannhat’

Yêu cầu: Cho hai xâu Sb và Se, hãy xác định một xâu S có thể là nội dung của bức thư sao cho độ dài của xâu S là ngắn nhất.

Dữ liệu

Dòng đầu chứa xâu Sb, dòng thứ hai chứa xâu Se. Mỗi xâu có độ dài không quá 250.

Kết quả

Ghi ra độ dài của xâu S tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
truongnguyendu
nguyenduquannhat

Kết quả
22

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-01-04
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sec. 9 Team Selection Test, District I HCMC, 2008

hide comments
2013-07-16 05:53:47 Em Yêu Chị Quỳnh
làm mái được mỗi 90, ai AC chỉ phát
2013-07-05 15:59:25 NTT
làm mãi vẫn 90, không biết sai test nào, hic...Ai AC chỉ giúp với.

Last edit: 2013-07-05 16:00:35
2013-06-08 03:27:00 Blazing Heart
bài này cho như không, code dài đúng 13 dòng đã AC rồi, 1 phát ăn luôn =))
2013-03-18 14:23:20 CQT. Con nhà bình thường
sao lại chỉ có 90 thôi nhỉ. Mình đã xét mọi trường hợp (theo mình nghĩ là thế) nhưng chỉ có 90 à. Thuật toán mình chỉ có O(n) thui mà
2013-02-18 15:11:40 dat
sao đc có 90 nhỉ, test sai chăng :D
2013-02-05 13:33:57 Atlantic Angel
cảm ơn bạn coding_innovation
cuối cùng thì mình cũng AC :))
2012-12-09 15:40:11 a;slkfjasl;fkj
Làm mãi, làm mãi, làm mãi mà được có 80đ, cuối cùng cũng AC
Thì ra là do mình cứ tưởng đề cho khi nào cũng có kí tự trùng
Các bạn chú ý nhé: Có thể ko có kí tự trùng đấy
2012-10-10 13:12:49 Stupider
bài này đúng ra là của c2 :)
@chis : độ dài xâu <=250 mà ansistring là sao =.=

Last edit: 2012-10-10 13:19:00
2012-09-12 13:52:59 Erik
Những bạn nào được 80% thì chuyển string => ansistring nhé :)
2011-08-09 10:13:28 KHD
bai nay kha de
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.