Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLETTER - Gửi thư

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkletter


Vị Giám đốc công ty XYZ cần gửi một văn bản quan trọng tới một đối tác của mình. Văn bản là một xâu S các chữ cái la tinh in thường. Để bảo mật nội dung văn bản, ông Giám đốc gửi 2 bức thư. Bức thư thứ nhất là phần đầu Sb của xâu S, bức thư thứ 2 là phần cuối Se của S. Hai bức thư Sb và Se đảm bảo đầy đủ nội dung của S, tuy nhiên có thể một phần cuối của Sb có thể được viết lặp lại trong phần đầu của Se, song số kí tự được viết lặp lại không biết trước.

Ví dụ: với văn bản S=’truongnguyenduquannhat’ tạo ra hai bức thư:

Sb=truongngueNdu
         ngueNduquanNhat=Se=

Sb=’truongnguyendu’ và Se=’nguyenduquannhat’

Yêu cầu: Cho hai xâu Sb và Se, hãy xác định một xâu S có thể là nội dung của bức thư sao cho độ dài của xâu S là ngắn nhất.

Dữ liệu

Dòng đầu chứa xâu Sb, dòng thứ hai chứa xâu Se. Mỗi xâu có độ dài không quá 250.

Kết quả

Ghi ra độ dài của xâu S tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
truongnguyendu
nguyenduquannhat

Kết quả
22

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-01-04
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Sec. 9 Team Selection Test, District I HCMC, 2008

hide comments
2017-02-04 15:59:38
code tui sao 80đ @_@ ko biết test sai là j
2016-12-26 02:18:39
~ 1 đấm AC =]]
2016-12-08 04:42:21 le tuan dung
Tôi là Lê Tuấn Dũng. Xin chào các fan hâm mộ.
2016-11-03 15:37:08
Duyệt xâu SB từ đầu. Tại mỗi vị trí ta sẽ kiểm tra thành phần cuổi của SB với thành phần đầu tương ứng của SE - cùng độ dài. Nếu chúng giống nhau thì dừng lại.
http://thuattoan.phamvanlam.com/spoj-com-thuat-toan-bai-nkletter-gui-thu/
2016-02-21 13:14:53 Nguyễn Thành Nhân
C++ getline(cin, string) nộp lên 0 điểm
Chuyển qua Java với cùng thuật toán, AC :v
2016-02-08 10:24:37
@@@ !!! :v :v :v , vừa qua năm mới tí biết mình sai trỗ nào @@@
sai nghiêm trọng mà đêm 29 0 biết @@@
2016-02-07 17:29:22
xin thua, 0 ngờ bài này mà code mãi có 80, nộp trục lần, xin bỏ cuộc, mong là sẽ sớm tìm ra lỗi
(đã sữa đủ kiểu: ansistring,tăng giới hạn, ktra có 0 trùng, ktra trùng 100%,...) ==>bó tay
2015-06-03 12:28:55
Nộp bài lên 0d, ơ, hóa ra mình in ra chuỗi tìm được trong khi đề yêu cầu in độ dài @@
2015-02-02 15:39:37 Bee
xử lý thông thường vẫn AC các bác ạ. Think easy thôi.
2014-11-22 06:17:52 Xiao Lang
Java: Chạy mất 4.08s ~ 178 MB bộ nhớ @@
C++: Chạy mất 0.02s ~ 2.8 MB bộ nhớ @@
Vãi cả Java...
Mà hình như bài này ko dùng getline(cin) được -_- cho vào 0 điểm -_-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.