Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKINV - Dãy nghịch thế

Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và au > av. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N.
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 60000
  • 1 ≤ ai ≤ 60000

Ví dụ

Dữ liệu:
3
3
1
2

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:0.695s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICamp Marathon 2005-2006

hide comments
2011-11-24 14:47:27 Việt Hùng
nếu duyệt thì chỉ qua 30% thui, phải dùng cây nhị phân mới qua hết :((
2011-08-23 15:50:58 #quanhoa
bài này IT hình như time out zz
2011-07-14 01:28:08 Minh^^
Binary indextree chứ còn gì nữa các bạn:))
2011-06-25 14:00:38 up!
Doi xem segment tree cai da
2011-05-04 18:51:21 KHD
cai nay kho
2011-01-14 09:36:18 Không tên!!
bai nay lam "chay" thi k dc. toan wa gioi han ma nguon.co cach nao nhanh hon k??
2010-10-23 10:58:36 focus3290
áp dụng MergeSort cũng là một cách

Last edit: 2010-10-23 10:59:18
2010-08-26 09:34:27 Buồn :(
bai nay hinh nhu dung binari index tree thi phai
2010-06-03 02:13:41 212
post bài của bạn phongloi vào được 40 đó :D
2010-04-27 11:46:52 Lê Ðỗ Tân
cái thằng Nam C2 viết lung ta lung tung chắc là lại được 20% chứ gì! Sặc....!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.