Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

INKPRINT - Mực in

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274814/problem/U
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/272622/problem/J

Hệ thống ngôn ngữ ở đất nước X có N ký tự là C1, C2, … Cn và mọi văn bản lưu thông ở đây đều phải viết bằng ngôn ngữ này. Để in 1 ký tự Ci nào đó sẽ tốn 1 lượng mực in là Mi đơn vị. Có một nhà toán học ngốc nghếch cứ thắc mắc là với một lượng mực in là S đơn vị thì có thể in được bao nhiêu xâu ký tự khác nhau mà lại sử dụng vừa hết đúng S đơn vị nhỉ ? Ông ta cứ thắc mắc câu hỏi đó đến mức lẩn thẩn hết cả người.

Bạn là một học sinh chuyên Tin/một sinh viên CNTT tài năng, hãy lập trình giúp ông ấy giải quyết bài toán này nhé.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên dương NS ( N ≤ 26, S ≤ 10200 )          

N dòng tiếp theo, dòng thứ i dòng gồm 1 số nguyên dương Mi cho biết lượng mực cần thiết để in ký tự Ci ( Mi ≤ N ) .

Output

Ghi ra (số lượng xâu ký tự khác nhau có thể in được với lượng mực là S) mod 777777777.

Example

Input:
4 3
1
3
2
4
Output:
4

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-07-21
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C++ 4.3.2 CPP LISP sbcl PAS-FPC
Nguồn bài:VM10 - Tác giả : Nguyễn Minh Hiếu

hide comments
2019-03-29 10:45:19
RAMDOM cũng AC
2019-03-29 10:44:55
easy AC
2017-12-14 17:09:47
trâu cũng AC
2017-12-14 14:26:00
Ai làm bài này kiên nhẫn nhe. Nếu không một đấm thì hãy đạt các thang điểm sau: 35 -> 50 -> 95 ->100
2017-09-20 07:06:55
{Dinh Truong Lam}
k biết cài bignum => 50d
2016-12-23 05:52:44
WA
2015-05-03 01:24:19 Stupid Dog
dùng nhân ma trận với cài số lớn (BIGNUM) vậy mà có 50.

Có ai giống mình thì cho hỏi là do TLE hay WA.
2011-12-01 06:34:56 Cao Viên Viên
Time chặt quá ! làm ơn nới ra dùm :((
2010-09-21 06:08:18 난 널 사랑해
test VD
1 1 1
1 2
2 1
3
Ps:cho e hỏi Mi khác nhau đôi một ko?
2010-09-18 14:04:25 ðẹp trai ri bay
test VD sao ra 4 vậy ạ :p
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.