Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Mực in Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
183 986 941 0 41 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2010-08-01 17:04:45 Nguyễn Thanh Hoàng 100 7.02 848k

PAS-FPC

2 2011-12-27 11:17:12 Tô Ngọc Linh 100 4.60 2.7M

CPP

3 2011-12-27 14:08:03 love_mbf 100 10.66 280k

PAS-FPC

4 2011-12-27 15:18:02 farmer tập gõ 100 10.70 232k

PAS-FPC

5 2011-12-27 15:34:48 Đạt yêu cầu 100 10.57 236k

PAS-FPC

6 2011-12-27 17:10:36 Hi im Gosu 100 10.83 232k

PAS-FPC

7 2011-12-28 00:52:08 chạy quá nhanh 100 10.85 584k

PAS-FPC

8 2011-12-28 00:52:17 halink0803 100 11.54 236k

PAS-FPC

9 2011-12-28 07:04:34 MinhThao 100 7.01 228k

PAS-FPC

10 2012-02-12 05:10:12 ɐoɥuɐʌ 100 8.99 2.6M

CPP

11 2012-03-20 04:17:17 Hacker7 100 6.45 228k

PAS-FPC

12 2012-03-21 05:59:26 kunn 100 9.30 2.7M

CPP

13 2012-03-25 03:59:38 Gà thả vườn 100 9.55 2.9M

CPP

14 2012-03-31 18:50:25 slenderman 100 6.26 332k

PAS-FPC

15 2012-04-04 17:28:35 borntodoit 100 6.26 260k

PAS-FPC

16 2012-05-15 16:09:53 TuT ^^ 100 7.54 248k

PAS-FPC

17 2012-05-24 07:37:45 Think like Nguyễn Mai Lan 100 3.42 2.8M

C++

4.3.2

18 2012-06-30 12:26:19 VDQD 100 8.34 2.6M

C++

4.3.2

19 2012-09-18 18:59:40 1212 100 13.69 7.5M

PAS-FPC

20 2012-11-01 03:11:41 the apple of my eyes 100 8.88 336k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.