Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

COUNTCBG - COUNT N

Với 1 số tự nhiên N(1<= N <= 10^9) ta có thể phân tích nó thành tổng của một số số tự nhiên liên tiếp( tất nhiên những số này phải nhỏ hơn N). Ví dụ với N = 5 ta có duy nhất 1 cách phân tích là 5 = 2+3. Bài toán đặt ra là cho số tự nhiên N, hãy cho biết có bao nhiêu cách phân tích số tự nhiên N thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên N. (Giới hạn : số dòng <= 100)

Output

Mỗi dòng ghi một số nguyên là số cách phân tích số N đọc được ở dòng tương ứng trong input.

Ví dụ

Input:
12
5
4
13
45
100
234
3
175

Output:
1
1
0
1
5
2
5
1
5

Được gửi lên bởi:Nguyễn Tuấn Việt Sơn
Ngày:2009-01-27
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2013-06-06 02:39:21 .
số 12 có phân tích đc thành 2 số liên tiếp đâu?
2013-02-19 17:16:45 Ðỗ Ðức Hùng
chả hiểu đọc input kiểu gì :o
2013-01-01 15:39:42 a;slkfjasl;fkj
bài này time chặt ghê :P
2012-10-25 12:58:47 [♥KC]★★★★ - OACOVE
đưa ra input ntn nhỉ :| thuật toán chuẩn rồi mà chưa biết đưa ra in :((
2012-03-29 08:54:03 Lucking
nếu n=1 thi in ra 0
đúng ko nhỉ
2011-01-05 16:23:42 Cỏ 4 lá
đúng thật,seekeof thì 0đ, eof thì 100(k hiểu luôn ) :(
2010-11-04 09:34:21 T_Anh
:)) bai' nay' hay nhi?
2010-08-25 20:30:55 Nguyễn Ðình Nhật
Doc Input nhu the nao ban nhi???
2010-08-08 10:59:04 No Named
Bài này dùng SeekEOF thì 0, còn EOF thì 100 :( 0 điểm 2 lần vì cái này ...
2010-07-23 15:20:14 lee
bài này hay mình chỉ làm 18 dong thôi:D
chạy 0,62s
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.