Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BALLGMVN - VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ballgmvn


Trong một hội thi Ballgame, ban tổ chức chuẩn bị một bàn lớn. Trên mặt bàn có n bi xanh đánh số từ 1 đến n và n bi đỏ đánh số từ n + 1 đến 2n. Mỗi trận đấu, các vận động viên sẽ chơi luân phiên nhau. Đến lượt chơi của mình, Hùng cần tìm 3 bi mà vị trí của chúng là thằng hàng hanu và sao cho trong số đó có hai bi đỏ và 1 bi xanh (khi đó ăn được một bi đỏ), hoặc là có hai bi xanh và 1 bi đỏ (khi đó được ăn 1 bi xanh).

Yêu cầu

Cho biết tọa độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí và màu của các bi hiện tại trên bàn, bạn hãy giúp Hùng chọn 3 bi để chơi.

Input

  • Dòng đầu ghi số nguên dương n.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo ghi hai số nguyên là hoành độ và tung độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí đặt bi xanh với chỉ sô i.
  • Dòng thứ i trong số n dòng cuối cùng ghi hai số nguyên là hoàng độ và tung độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí đặt bi đỏ với chỉ số n + i.
  • Hoàng độ và tung độ không vượt quá 10^6, vị trí các bi là đôi một phân biệt.

Giới hạn

  • 30% số test có n <= 2;
  • 30% số test khác có n <= 100.
  • 40% số test còn lại có n <= 1000.

Output

Ghi ra 3 chỉ số của các viên bi mà Hùng cần chọn, nếu không thể chọn được 3 bi nào, ghi ra -1. Nếu có nhiều đáp án, ghi ra một đáp án bất kì.

Example

Input:
3
1 1
2 2
4 9
3 3
6 20
8 100

Output:
1 2 4

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Đề thi học sinh giỏi quốc gia 2013-2014

hide comments
2014-07-16 02:53:41 thongtin14
làm éo ra
2014-07-10 16:11:46 ๖ۣۜPublic °°
in ra -1 được 25%
2014-07-10 13:50:16 ∞Skyscraper∞
đù, nhầm n với 2n T^T

Last edit: 2014-09-27 11:33:21
2014-06-30 07:56:49 Xiao Lang
Bài này đề thi QG vừa xong. Ko hiểu cái 30% đầu làm như thế nào... N<=2 làm kiểu gì?
2014-06-06 12:08:08 Việt MrKid
bài này chấm bằng test có chính xác không vậy bạn ???
2014-01-27 09:18:13 Hướng Thái Dương
=)))))) đạt yêu cầu là bài ACm còn đây là bài oi
2014-01-04 17:11:57 livw
Chấm hình như bằng mỗi test thôi chứ không chấm bằng chương trình hả? Bài này mình nghĩ là đạt yêu cầu chứ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.