Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BALLGMVN - VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ballgmvn


Trong một hội thi Ballgame, ban tổ chức chuẩn bị một bàn lớn. Trên mặt bàn có n bi xanh đánh số từ 1 đến n và n bi đỏ đánh số từ n + 1 đến 2n. Mỗi trận đấu, các vận động viên sẽ chơi luân phiên nhau. Đến lượt chơi của mình, Hùng cần tìm 3 bi mà vị trí của chúng là thằng hàng hanu và sao cho trong số đó có hai bi đỏ và 1 bi xanh (khi đó ăn được một bi đỏ), hoặc là có hai bi xanh và 1 bi đỏ (khi đó được ăn 1 bi xanh).

Yêu cầu

Cho biết tọa độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí và màu của các bi hiện tại trên bàn, bạn hãy giúp Hùng chọn 3 bi để chơi.

Input

  • Dòng đầu ghi số nguên dương n.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo ghi hai số nguyên là hoành độ và tung độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí đặt bi xanh với chỉ sô i.
  • Dòng thứ i trong số n dòng cuối cùng ghi hai số nguyên là hoàng độ và tung độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí đặt bi đỏ với chỉ số n + i.
  • Hoàng độ và tung độ không vượt quá 10^6, vị trí các bi là đôi một phân biệt.

Giới hạn

  • 30% số test có n <= 2;
  • 30% số test khác có n <= 100.
  • 40% số test còn lại có n <= 1000.

Output

Ghi ra 3 chỉ số của các viên bi mà Hùng cần chọn, nếu không thể chọn được 3 bi nào, ghi ra -1. Nếu có nhiều đáp án, ghi ra một đáp án bất kì.

Example

Input:
3
1 1
2 2
4 9
3 3
6 20
8 100

Output:
1 2 4

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Đề thi học sinh giỏi quốc gia 2013-2014

hide comments
2015-10-23 17:07:48 The Legendary Tiger (NDHD)
Tham khảo tại https://copcode.wordpress.com/2015/07/30/ballgmvn-spoj-voi-2014-day-2-tro-choi-voi-nhung-vien-bi/
2015-10-20 10:55:39
hy vọng giúp được cho mọi người : http://www.oni.vn/uR57W
2015-10-07 17:25:56
sol : http://www.oni.vn/sQZgf
code : http://www.oni.vn/0rLt4
2015-05-22 13:11:58 lucky++
Đã AC. Tránh chia vì có thể mẫu 0.

Last edit: 2015-05-22 14:59:23
2014-12-31 17:25:44 The Flash
bài này duyệt trâu N!*N có 65 điểm ai AC rồi chỉ với
2014-12-29 03:06:49 [ND]๖ۣۜMiniString
bài này trâu quá di!
2014-10-09 19:52:22 [$Zeus$]
Mình làm bài này đpt O(4*n^2 log(n))...chạy máy nhà thấy đơ mà lên đây lại đc :v :v
2014-10-07 05:53:43 dark hunter
sao lại được có 30đ nhỉ, theo tính toán phải được 70 chứ?
2014-09-10 16:24:22 Lollipop
:)

Last edit: 2014-09-10 16:25:14
2014-09-10 03:38:31 Nắng
halt quên đóng file 25 mãi -_-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.