Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Trò chơi với bảng số Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
15 31 29 0 2 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-08-04 20:06:32 RR 100 0.12 6.5M

C++

4.3.2

2 2012-08-05 06:09:09 VDQD 100 0.05 2.7M

C++

4.3.2

3 2012-08-05 06:21:11 kunn 100 0.08 2.8M

C++

4.3.2

4 2012-08-05 10:29:12 con_nha_ngheo 100 0.00 436k

PAS-FPC

5 2012-08-05 11:04:29 Thanh Nguyen 100 0.02 272k

PAS-FPC

6 2012-08-05 15:16:08 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 100 0.11 2.6M

CPP

7 2012-08-06 08:10:23 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.05 2.8M

C++

4.3.2

8 2012-08-19 05:53:43 Tmbao 100 0.03 2.7M

C++

4.3.2

9 2012-08-29 20:18:59 Nguyễn Mai Lan 100 0.05 2.9M

C++

4.3.2

10 2013-01-06 16:29:12 Cao Viên Viên 100 0.05 4.0M

C++

4.3.2

11 2013-03-20 16:12:56 hiepsieunhan 100 0.03 280k

PAS-FPC

12 2015-11-01 07:22:28 Tai Khoan Chung 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

13 2012-08-05 17:00:47 Đỗ Việt Anh 0 0.31 2.8M

C++

4.3.2

14 2012-12-07 16:15:21 FapXongFak 0 0.00 0k

PAS-FPC

15 2014-04-12 09:50:17 huynhha12798 0 0.00 0k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.