Duy Nguyễn

@duyboy135

Viet Nam, Hanoi

Institution: THPT chuyen KHTN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANARC09I CPPSET INFORMAC MINROAD NUMVN QTLOVE2 VMEMPIRE
AREA CRATE IOIBIN MIXUP2 ONBRIDGE QTREE3 VMGAME
ASSIGN1 CREC01 IQ MKFLAGS ORGAN RABGAME VMGCDSUM
AUCTION CRUELL JEWELNB MMOD29 PAGODA RABGAME1 VMGROUP
AZNET CTNBULLS KAGAIN MOVE12 PALINY RAYGUN VMHCN
BALLGMVN CUTBOARD KBSUDOKU MPILOT PARIGAME REGIONS VMMTFIVE
BARICAVN DEGREE KDEL MREPLBRC PASSWORD RESTR VMPACKAGE
BCDIV DEMSO KHISTORY MSE06H PBCDEM REVAMP VMROPES
BESTSPOT DHGARDEN KINV MTHCN PBCDIV ROADS VMSCALE
BIGNUM DHLEXP KPLANK MTREE PCIRCLE ROBOCON VMSCRMBL
BONES DHSERV KQUERY NAIL PERIODNB SEARCH VMSPEED
BONUS DHTABLE KTREEC NCOB PIZZALOC SEARCH1 VMSUM2
BONUS13 DHTRIMI LASCALE NEAREST PKGROUP SHUTTLE VMTRIP
BRACKET DIGIT0 LATGACH NETACCEL PNUMBER SKFIB VMUNCH
BRTREE DIVSEQQ LATGACH4 NETWRKNB POINTS2 SKWLTH VNINGAME
BWPOINTS DTDOI LCS2X NKABD POST SPSE VOBOARD
C11BEAU DTKSUB LEM2 NKBRACKE POST3 STABLE VOBRACK
C11CAL DTOGRADA LEM3 NKBUS PRODUCT STMERGE VOEASY
C11DOLL DTTUI1 LEM4 NKCABLE PTQMSEQ STNODE VOLIS
C11KM DTTUI2 LEM5 NKDIVSEQ PTRANG STONE1 VOMARBLE
C11NHL EGG LEM6 NKINV PTREE SUBSTR VOMARIO
C11PAIRS EUROBET LINEGAME NKJUMP PVOI14_3 SWAPB VOSCAL
C11PINES FIBVAL LIQ NKLAND PWALK TEST VOSLIS
C11PRIME FINDNUM LIS NKLEAGUE QBBISHOP TJALG VOSNET
C11ROOKS FLOYD LITES NKLEAVES QBCIRARC TOINCSEQ VOSNUM
C11SEQ GANNHAT LNACS NKLINEUP QBGAME TOURS13 VOSSEQ
C11SEQ2 GCDSUM LOTT NKMAXSEQ QBHV TRAFFICN VOSTRAVL
C11TCT GLOVE LQDFIBO NKMOBILE QBMAX TRAVEL12 VOSTRIBO
C11TOUCH GPMB LSCSC NKNUMFRE QBMSEQ TREAT VOSTRIP
C11TRCNT GRAPE LSFIGHT NKPOLICE QBMST TRES VOTREE
CARDS GRAPH_ LUBENICA NKREZ QBRECT TRIPHP VPDOMINO
CARDSHUF GROUP M3TILE NKSEV QBROBOT TWO VQUERY
CENTRE28 GS MATCH1 NKSGAME QBSELECT UPGRANET VSTEPS
CHESSCBG GSS MATCH2 NKSP QBSEQ VBGRASS WAVE
CMP HAM12 MATRIX NKTABLE QBSQUARE VCOWFLIX WCALC
COIN34 HEAP1 MAUGIAO NKTEAM QBSTR VECTOR WELL
COINSET HELPPM MAXARR1 NKTICK QHROAD VMAOCE WS
COLOREC HIREHP MAXNUM NOIXICH QMATCH VMAZE
COMNET HSPC14D MELE2 NTTREE QMAX VMBW
CONANSP HSPC14K MESSAGE1 NUCLEAR QMAX2 VMCOFFEE
COUNTCBG HSPC14L MFISH NUMBER QMAX3VN VMCOMP
COWGIRL ILSBIN MINK NUMCON QOS VMELLIP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHUOIHAT HARBINGE MULONE STRANGE VN_ZR_I
CTREE LQDGRAPE QTREEV THREE XAYNHA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.