Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nguy hiểm rõ ràng trước mắt Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1607 4999 4727 0 272 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-05-27 17:40:27 special_one 100 0.00 2.3M

C

2 2008-05-27 18:00:05 ConanKudo 100 0.00 636k

PAS-FPC

3 2008-05-31 04:49:26 Energon 100 0.00 644k

PAS-FPC

4 2008-05-31 11:26:21 TeeBoss 100 0.00 672k

PAS-FPC

5 2008-05-31 15:51:50 khanh 100 0.00 656k

PAS-FPC

6 2008-05-31 16:07:33 bnta2 100 0.00 628k

PAS-FPC

7 2008-06-04 11:59:22 nt_d2 100 0.00 780k

PAS-FPC

8 2008-06-04 17:51:01 Lê Thị Thúy 100 0.00 636k

PAS-FPC

9 2008-06-04 18:42:25 Lý Xuân Sang 100 0.00 2.6M

CPP

10 2008-06-05 02:05:02 Arthas Menethil 100 0.00 660k

PAS-FPC

11 2008-06-05 16:28:12 Đào Đình Giang 100 0.00 616k

PAS-FPC

12 2008-06-05 17:43:36 Sun Prince 100 0.00 616k

PAS-FPC

13 2008-06-05 17:56:33 Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK 100 0.00 656k

PAS-FPC

14 2008-06-05 18:11:09 chỉ là mây khói... 100 0.00 688k

PAS-FPC

15 2008-06-05 18:19:28 Ngừng code. 100 0.00 684k

PAS-FPC

16 2008-06-06 04:28:30 Zeratul 100 0.00 636k

PAS-FPC

17 2008-06-06 07:02:46 ~!(*(@*!@^& 100 0.00 3.3M

CPP

18 2008-06-06 07:09:07 ~!(*(@*!@^& 100 0.00 2.3M

C

19 2008-06-06 10:35:23 quarterss 100 0.00 668k

PAS-FPC

20 2008-06-06 14:02:42 waliczsu 100 0.01 644k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.