Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Nước ðọng Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1371 4634 4293 0 338 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2011-01-06 18:11:04 Buồn :( 100 0.32 984k

PAS-FPC

2 2011-01-06 18:11:27 난 널 사랑해 100 0.57 2.6M

PAS-FPC

3 2011-01-06 18:11:47 tungpun 100 0.58 2.5M

PAS-FPC

4 2011-01-06 18:15:37 nameless 100 0.37 1.5M

PAS-FPC

5 2011-01-06 18:18:24 [HD] 100 0.34 1.3M

PAS-FPC

6 2011-01-06 18:25:35 . 100 0.54 1.8M

PAS-FPC

7 2011-01-06 18:27:29 Thanh Nguyen 100 0.57 1.8M

PAS-FPC

8 2011-01-06 18:29:35 Tô Ngọc Linh 100 1.44 3.6M

CPP

9 2011-01-06 18:29:38 Trần Mạnh Chánh Quân 100 0.38 1.3M

PAS-FPC

10 2011-01-06 18:31:43 Lê Đỗ Tân 100 0.37 1.5M

PAS-FPC

11 2011-01-06 18:36:53 Nguyễn Quang Anh 100 0.35 1.3M

PAS-FPC

12 2011-01-06 18:36:57 Haru Haru 100 0.34 1.5M

PAS-FPC

13 2011-01-06 18:39:45 Dark Knight 100 0.40 600k

PAS-FPC

14 2011-01-06 18:59:02 akatsuki 100 0.31 1.2M

PAS-FPC

15 2011-01-06 19:23:39 royal 100 0.32 1.5M

PAS-FPC

16 2011-01-06 19:43:37 Lê Thanh Long 100 0.37 2.9M

PAS-FPC

17 2011-01-06 20:00:10 cuong 100 0.35 1.3M

PAS-FPC

18 2011-01-07 00:53:00 ™♥KæitΘuKid♥™ 100 0.30 748k

PAS-FPC

19 2011-01-07 00:56:10 Dark_Rose 100 0.94 4.9M

PAS-FPC

20 2011-01-07 01:05:18 LVLHT 100 0.33 1.3M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.