Buồn :(

@lazy_shin

Viet Nam

Institution: ND - BMT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CTREE LEM3 NBFD NKTICK QBMSEQ TOMAU
ASSIGN1 DTTUI2 LINEGAME NETACCEL NKTRIO QBMST TOPALIN
AUCTION DUGOVI LIQ NKABD NOIXICH QBROBOT TOURS13
BINLADEN ELEVATOR LIS NKBM NOTE QBSCHOOL TRAFFICN
BONES EQSTR LKNIGHT NKBUS NTHUGE QBSELECT TRAM
BONUS FIRS LNACS NKCABLE NTTREE QBSEQ TRAVEL12
BWPOINTS FWATER LQDGONME NKCARD NUMCON QBSTR TREAT
C11BC1 GARDEN25 LQDRECT NKCITY PARIGAME QBTICKET UPGRANET
C11BC2 GOLD LSFIGHT NKGUARD PBCDEM QMAX V11COMET
C11KM GONDOR LSPITO NKINV PBCSEQ QMAX2 V11WATER
C11PAIRS GPMB M00PAIR NKJUMP PBCWATER REVAMP VBF1
C11ROOKS GRAPE M3TILE NKLEAGUE PBCWRI ROADS VBGRASS
CBUYING GRAPH_ MARS NKLETTER PCIRCLE ROBOCON VBOARD
CENTRE28 HAF1 MATCH1 NKLINEUP PNUMBER ROTATION VCOLDWAT
CHEER HAM12 MAXARR1 NKMAXSEQ POST SAFENET2 VCOWFLIX
CINEMA HARBINGE MBLAST NKMINES POST3 SBOOST VDANGER
CMP HEAP1 MBUS NKMSG POTATO SHHV VNEMPIRE
CNMARBLE HELPPM MDOLLS NKONEARC PTRANG SPSEQ VOLIS
COLLECT INSUL MEO NKPALIN PWALK STABLE VOSEXP
COLOREC IOIBIN MESSAGE NKPANO PWRFAIL STNODE VRATF
COMNET KANDP MLASERP NKPATH QBBISHOP STONE1 VSTEPS
CORRAL KINV MMASS NKPOLI QBBUILD STRANGE WEATHER
COUNTCBG KSEQ1 MMAXPER NKPOLY QBCIRARC SUMXOR WORDCNT
CRATE LASCALE MPRIME1 NKREZ QBDIVSEQ TAXID XUCXAC
CROSS12 LATGACH MRECAMAN NKSGAME QBHV TBIKE
CTNBULLS LAZYCOWS MSTICK NKTARDY QBMARKET THREE
CTNEWS LEDOTAN MTREE NKTEAM QBMAX TJALG

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ADS BRIDGES FIRE MOVIES NK05MNIM QBPAL TWINSNOW
BONGDA CFLAG2 ITREE MTWALK NUMBER QBPOINT
BRACKET CREC01 IVANA NEAREST OPTCUT SUBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.