Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Vòng loại World Cup châu Á Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
99 356 341 0 15 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-12-27 16:48:27 KFSX=XRVR 100 0.00 276k

PAS-FPC

2 2012-12-27 17:00:05 Tmbao 100 0.06 2.6M

C++

4.3.2

3 2012-12-27 19:12:18 Rain 100 0.00 8.3M

PAS-FPC

4 2012-12-28 00:24:51 Nam 100 1.21 120M

C++

4.3.2

5 2012-12-28 04:27:52 Nguyên 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

6 2012-12-28 04:49:17 The Immortal 100 0.00 3.2M

PAS-FPC

7 2012-12-28 05:22:43 LoneWolf 100 0.00 25M

C++

4.3.2

8 2012-12-28 08:21:07 Sâu Lười 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

9 2012-12-28 14:17:15 Think like Nguyễn Mai Lan 100 0.00 4.5M

C++

4.3.2

10 2012-12-28 15:07:38 MinhThao 100 0.10 138M

PAS-FPC

11 2012-12-28 15:55:06 Độc cô cầu BUG 100 0.00 236k

PAS-FPC

12 2012-12-28 16:31:36 ­chequochuu 100 0.02 684k

PAS-FPC

13 2012-12-30 03:11:59 Lê Minh Hoàng 100 1.61 5.4M

PAS-FPC

14 2012-12-30 17:25:52 . 100 1.61 5.4M

PAS-FPC

15 2012-12-31 18:26:22 RR 100 0.00 27M

C++

4.3.2

16 2013-01-01 17:14:18 Đỗ Việt Anh 100 0.03 11M

C++

4.3.2

17 2013-01-02 15:43:36 hiepsieunhan 100 0.00 512k

PAS-FPC

18 2013-01-03 12:36:06 BobbyTheNightServant 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

19 2013-01-03 17:54:29 [midfinger] 100 0.00 40M

PAS-FPC

20 2013-01-04 04:07:11 con_nha_ngheo 100 0.47 5.8M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.