Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
1227 3809 3523 0 285 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-04-28 06:03:43 RR 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

2 2008-04-28 09:52:30 ConanKudo 100 0.00 6.4M

CPP

3 2008-04-28 10:34:24 Broken eyes 100 0.00 1.7M

PAS-FPC

4 2008-04-29 16:58:01 A 100 0.00 6.5M

CPP

5 2008-04-30 04:16:55 bnta2 100 0.54 1.5M

PAS-FPC

6 2008-05-01 11:45:44 Khúc Anh Tuấn 100 0.00 3.7M

CPP

7 2008-05-04 05:20:56 Lê Thị Thúy 100 0.00 4.4M

PAS-FPC

8 2008-05-05 09:51:26 nt_d2 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

9 2008-05-12 12:38:30 Nguyễn Văn Bồng 100 0.00 1.7M

PAS-FPC

10 2008-05-12 17:44:41 special_one 100 0.00 6.4M

CPP

11 2008-05-28 04:34:47 TeeBoss 100 0.92 1.5M

PAS-FPC

12 2008-05-29 02:33:21 khanh 100 0.92 1.5M

PAS-FPC

13 2008-05-31 10:50:22 Trần Trung Hiếu 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

14 2008-06-02 16:09:09 Ngô Phan Gia Bảo Chí - COMING BACK 100 0.68 1.5M

PAS-FPC

15 2008-06-04 15:02:42 PNL 100 0.00 1.5M

PAS-FPC

16 2008-06-06 03:07:40 Dan buon vu khi 100 0.92 1.5M

PAS-FPC

17 2008-06-09 09:59:08 newbie 100 0.00 860k

PAS-FPC

18 2008-06-11 16:02:03 12TT 100 0.67 1.5M

PAS-FPC

19 2008-06-11 19:15:49 Phong 100 0.54 5.3M

PAS-FPC

20 2008-06-21 07:58:51 leeyun 100 0.54 1.5M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.