Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Lập lịch trên hai máy Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
968 2925 2710 0 215 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-03-18 13:55:20 Kaiel 100 0.00 808k

PAS-FPC

2 2008-03-18 14:09:43 Broken eyes 100 0.00 816k

PAS-FPC

3 2008-03-18 14:15:28 Thủy Tiên 100 0.00 664k

PAS-FPC

4 2008-03-18 17:19:29 Lê Thị Thúy 100 0.00 712k

PAS-FPC

5 2008-03-19 01:44:12 quang huy duong 100 0.00 672k

PAS-FPC

6 2008-03-19 03:20:15 Bare & Simple 100 0.00 712k

PAS-FPC

7 2008-03-19 03:23:13 ConanKudo 100 0.00 880k

PAS-FPC

8 2008-03-19 03:45:27 Tô Quang Phúc 100 0.00 712k

PAS-FPC

9 2008-03-19 17:39:04 special_one 100 0.00 2.8M

CPP

10 2008-03-20 01:47:18 Nguyen Duy Kien 100 0.00 668k

PAS-FPC

11 2008-03-20 10:05:25 bnta2 100 0.00 700k

PAS-FPC

12 2008-03-20 16:21:27 Nghia Nguyen Hoang 100 0.00 3.4M

CPP

13 2008-03-20 16:26:31 RR 100 0.00 632k

PAS-FPC

14 2008-03-22 20:52:35 Nguyen Dinh Tu 100 0.02 2.8M

CPP

15 2008-03-26 05:18:51 nt_d2 100 0.00 868k

PAS-FPC

16 2008-03-26 05:23:56 Peral 100 0.00 852k

PAS-FPC

17 2008-03-26 11:29:52 A 100 0.00 3.7M

CPP

18 2008-03-28 20:03:53 Khúc Anh Tuấn 100 1.05 1399M

JAVA

19 2008-03-28 22:03:50 Nguyễn Trần Nam Khánh 100 0.00 2.8M

CPP

20 2008-04-01 15:15:13 Lý Xuân Sang 100 0.00 3.4M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.