@noname_242_91

Viet Nam

Institution: Huazhong University Of Science & Technology

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COWGIRL LATGACH MULONE NKNLACE POTATO SOPENP
ALADDIN CT LEM6 MYSTERY NKNUMFRE POWER SPBINARY
ALAKE CTNBULLS LINEGAME NBFA NKONEARC PTQMSEQ SPSEQ
ANT CTREE LIQ NBFD NKPALIN PTRANG STABLE
AREA CWAY LIS NBFM NKPANO PTREE SUBSTR
AUCTION DAMAGE LNACS NETACCEL NKPATH PWALK SUMS
BASEH DEGREE LOTT NK05MNIM NKRACING PYRAMID2 TCDFZ
BCDIV DIGIT0 LQDRECT NK2MFS NKRAIN QBAGENTS THEME
BESTSPOT DMAYA LSFIGHT NKABD NKREZ QBBISHOP THREE
BFCHAL DTDOI LTPMSEQ NKBM NKSEQ QBBUILD TJALG
BIGNUM EGG LUBENICA NKBUS NKSGAME QBCOND TREAT
BINARY ELEVATOR LUCKYNUM NKCABLE NKSP QBGAME TREELINE
BINLADEN ENET M00PAIR NKCAT NKSPILJA QBHEAP TTRAVEL
BONES FIBVAL MAJSTOR NKCITY NKSTEP QBHV TWO
BONUS FIRS MATCH1 NKDEC NKTABLE QBINT V11WATER
BRIDGES FLOYD MAXARR1 NKDIST NKTEAM QBMAX V8ORG
BWPOINTS FOCUS MAXCUB NKDIVSEQ NKTEST QBMSEQ V8SCORE
C11BC2 FWATER MAXNUM NKEDIT NKTHEME QBMST VBF1
C11KM GPMB MBLAST NKFLOW NKTICK QBPAL VBF2
C11SEQ GSS MCHAOS NKGIFTS NKTOSS QBPOINT VBGRASS
CAR HAF1 MCITYHAL NKGUARD NKTREE QBRECT VBOARD
CASTLE HAM12 MCLEAN NKH NOIXICH QBROBOT VCOLDWAT
CATALAN HAOI5000 MCLONUM NKINV NOP QBSELECT VCOWFLIX
CBUYING HAOI6000 MDIGITS NKJUMP NOTE QBSEQ VDANGER
CHEAT HEAP1 MDIGITS2 NKLEAGUE NSP QBSQUARE VMSORT
CHESSCBG HELPPM MESSAGE NKLETTER NUMCON QBSTR VMUNCH
CHUOIHAT HIWAY METERAIN NKLEXIC PARIGAME QBTICKET VN_ZR_I
CINEMA ILSMATH MINK NKLIGHT PBCDEM QMAX VRATF
CLEAR ILSMATH2 MINMOVE NKLINEUP PBCFIBO QMAX2 VSTEPS
CLOCK INSUL MMAXPER NKLP PBCISPIS QUAD VWORDPOW
CNMARBLE IOIBIN MMOD29 NKMARS PBCSEQ REVAMP XAYNHA
COLOREC KAGAIN MNERED NKMAXSEQ PBCWATER RIDDLE YUGI
COMPANY3 KINV MPILOT NKMINERS PBCWRI ROBOCON
COND KMIN MPRIME NKMINES PCIRCLE ROTATION
COUNTCBG KSEQ1 MPRIME1 NKMOBILE PNUMBER SHHV
COUNTPL LABUDOVI MRECAMAN NKMSG POST SNSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CONANGSS FLOW1 JACOBI MSE06H NKTRIO QBSCHOOL WORDCNT
CREC01 HUGEKNAP MMASS MSE07B PBCDIV QBTRANS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.