Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Câu chuyện người lính Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
250 1866 422 1131 81 102 122

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2012-05-19 17:17:17 TMTB accepted 0.00 2.8M

C++

4.3.2

2 2012-12-21 17:20:27 Rain accepted 0.00 468k

PAS-FPC

3 2013-10-15 09:57:05 ɐoɥuɐʌ accepted 0.00 2.7M

C++

4.3.2

4 2014-08-18 16:28:48 Le Anh Duc - A2K42 PBC accepted 0.00 2.7M

C++

4.3.2

5 2014-11-10 15:54:37 [CHV] Bác Thợ Săn accepted 0.00 2.7M

C++

4.3.2

6 2014-11-10 17:53:36 Edogawa Conan accepted 0.00 2.7M

C++

4.3.2

7 2017-10-06 14:54:48 Xu Mingkuan accepted 0.00 388k

PAS-FPC

8 2017-12-24 19:37:20 Trankhang accepted 0.00 16M

CPP

9 2018-06-27 09:32:32 Lâm Cherry accepted 0.00 16M

CPP14

10 2017-11-08 14:09:25 . accepted 0.01 16M

CPP14

11 2017-11-08 15:13:38 Lam accepted 0.01 16M

CPP14

12 2018-04-22 18:43:36 Δ accepted 0.01 16M

CPP

13 2018-04-23 15:42:20 ✌Dũng✌ accepted 0.01 16M

CPP

14 2018-08-12 12:58:02 Dương Quá accepted 0.01 2.7M

C++

4.3.2

15 2010-11-09 10:57:50 BB accepted 0.02 2.8M

C++

4.3.2

16 2017-08-20 20:54:50 =.= học đi yêu cái lợn =.= accepted 0.02 16M

CPP

17 2017-10-23 16:00:21 Chẳng biết gì accepted 0.02 16M

CPP14

18 2017-11-01 15:02:19 qcprovip123 accepted 0.02 16M

CPP14

19 2017-12-22 09:18:18 Đẹp trai tóc tai vuốt vuốt accepted 0.02 16M

CPP

20 2017-12-23 09:06:37 Dom accepted 0.02 16M

CPP

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.