Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VOJLEV - Bạn cấp bao nhiêu

Nhập điểm VOJ, tính cấp bậc tương ứng.

Xem thông tin về cách tính cấp bậc ở đây

Code càng ngắn càng tốt. Điểm nhận được bằng độ dài mã nguồn của bạn.

Ví dụ

Dữ liệu
541.0

Kết quả
65

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 ASM64 BASH BF C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL FORTRAN HASK ICON ICK JAVA JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PDF PERL PHP PIKE PS PRLG-swi PYTHON RUBY SCALA SCM guile SCM qobi ST TCL TEXT WHITESPACE

hide comments
2016-06-03 11:20:01
ai bảo chết :V http://web.archive.org/web/20120308013854/http://vnoi.info/index.php?option=com_voj2&page=scoring&Itemid=178
2013-12-07 14:35:44 Hồ Tuấn Kiệt
Muốn từ cấp n lên cấp n+1 thì cần 0.5*(1.07^(N-1)) điểm.
Cấp 1 là 0 điểm nha :v

Last edit: 2013-12-07 14:50:39
2013-11-30 19:28:29 Nguyễn Hoàng Nam
bảng tính cấp bậc đâu.VNOI chết rồi làm sao xem
2013-05-14 14:21:51 ๖ۣۜLove๖ۣۜ
mấy ông đk 17 với 25 ko hiểu làm kiểu j
mình tối ưu mãi vẫn chỉ đk có 69 T.T
2012-12-25 08:45:27 Trần Ðức Anh
0.5*(1.07^(N-1)).
2011-04-25 00:44:15 TLMN
thế cấp 1 bắt đầu từ 0 điểm à
2010-12-24 09:39:55 Dra Tiny
Vậy là sai :p
2010-06-14 12:09:41 Lực
Không hiểu tại sao mình biến đổi ra công thức tính cấp bậc dựa vào số điểm. Nhưng kết quả chỉ đúng với n<=10, với n>10 thì kết quả là xấp xỉ, Với n=65 thì sai. Hjz!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.