Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBHEAP - Hàng đợi có độ ưu tiên

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbheap


Cho trước một danh sách rỗng. Người ta xét hai thao tác trên danh sách đó:

Thao tác "+V" (ở đây V là một số tự nhiên <= 1000000000): Nếu danh sách đang có ít hơn 15000 phần tử thì thao tác này bổ sung thêm phần tử V vào danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực.

Thao tác "-": Nếu danh sách đang không rỗng thì thao tác này loại bỏ tất cả các phần tử lớn nhất của danh sách; Nếu không, thao tác này không có hiệu lực

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một thao tác. Thứ tự các thao tác trên các dòng được liệt kê theo đúng thứ tự sẽ thực hiện

Output

Dòng 1: Ghi số lượng những giá trị còn lại trong danh sách.

Các dòng tiếp theo: Liệt kê những giá trị đó theo thứ tự giảm dần, mỗi dòng 1 số

Example

Input:
+1
+3
+2
+3
-
+4
+4
-
+2
+9
+7
+8
-

Output:
4
8 
7 
2 
1 


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2012-12-15 13:26:47 ali33
Nhà mình kiểm tra input kiểu gì vậy? mình làm bằng cách kiểm tra ký tự đầu tiên của dòng, nếu != '+' or '-' thì dừng, không biết có đúng không. Mà không biết test có khi nào có kiểu _+123
với _ là space ?
2012-11-17 02:04:28 nguyễnminhtri
text sai roi sao gio! em lam thay cung dung ma sao chay sai sai ket qua
2012-09-16 14:40:21 Gà Con Lon Ton
input làm sao nhỉ while(!feof(stdin)){}
àk mọi người ??????
2012-08-01 10:29:18 oong
mấy bạn giúp mình xử lý cái input, làm sao dừng nhập lại được, mình xài c++
2011-06-15 01:35:03 Erik
@ NDTC : minh van viet cac so tren cac dong ma van AC day ;)

@ Nguyen Dinh Nhat : Doc lai de, de la: nhung gia tri con lai, 2 so 2 va 2 cung la gia tri 2 nen chi tinh la 1 thoi
2011-06-15 01:07:44 percy nguyen
C++ dung while cin>>s do
2011-05-31 13:56:15 King siêu kul
Output đề sai rồi. bài này file out 2 dòng thôi. các giá trị đó viết trên 1 dòng mới AC đc :|

Last edit: 2011-05-31 13:58:12
2010-12-17 08:24:49 thanhphuc
text sai thi phai
2010-10-20 08:30:58 Nguyễn Ðình Nhật
Anh oi cho em hoi Output phai la
5
8
7
2
2
1


chu a ???
2010-07-30 17:01:27 Ngô Kim Phú
Dùng eof(f) để kiểm tra
Cuối mỗi file là 1 kí tự đặc biệt (trong Pascal là Ctrl-Z), khi kết thúc file máy thêm cái này là OK :D
@Thắc mắc về test sai: Số 4 là số giá trị còn lại, làm ơn đọc kĩ đề ( _ _!)

Last edit: 2010-07-30 17:02:47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.