Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PCIRCLE - Vòng số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pcircle


Một vòng tròn chứa 2*n vòng tròn nhỏ (Xem hình vẽ). Các vòng tròn nhỏ được đánh số từ 1 đến 2*n theo chiều kim đồng hồ. Cần điền các số tự nhiên từ 1 đến 2*n mỗi số vào một vòng tròn nhỏ sao cho tổng của hai số trên hai vòng tròn nhỏ liên tiếp là số nguyên tố. Số điền ở vòng tròn nhỏ 1 luôn là số 1.

clock3.jpg

Input

Số nguyên dương n ( 1 < n < 10 ) .

Output

Dòng đầu tiên ghi ra số k là số cách tìm được.
K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi ra 1 cách điền các số vào các vòng tròn nhỏ. Cách điền nào có thứ tự từ điển nhỏ hơn thì xếp trước. Nếu K > 10000 thì chỉ cần ghi ra 10000 cách đầu tiên.

Ví dụ

Input:
4

Output:
4
1 2 3 8 5 6 7 4
1 2 5 8 3 4 7 6
1 4 7 6 5 8 3 2
1 6 7 4 3 8 5 2


Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-22
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP C99 HASK JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PYTHON RUBY
Nguồn bài:Mr Lê Minh Hoàng

hide comments
2012-07-17 04:53:06 Lương Ðức Tuấn Ðạt
quay lui là được, tuy hơi khó chịu chỗ viết số cách đầu tiên
2012-06-26 11:23:13 Vi Tiểu Bảo
quay lui cung AC ma, co j dau
2012-05-13 15:31:44 khue
quen mat dong cuoi :| cua input
2011-10-29 12:28:40
Làm đề này dễ chết thật :)
2011-10-16 09:42:06 Xi Ke
ai cho mình xin bộ test được không test mãi không biết sai gì cứ bị WA
2011-03-29 00:40:05 Swallow And Spring
bai hay
2010-10-31 10:50:53 aone
;)) AC bài đầu tiên :))
2010-07-25 14:32:15 Nguyễn Kim Vỹ
không hiểu sao viết trên máy chạy thấy đúng mà lên đấy ra wrong answer nhỉ!
ai chạy đúng rồi xem kết quả này đúng ko hộ mình nhé, mình không in list:
n=9, ans=770144
n=8, 81024
n=7, 2880
n=6, 1024
n=5, 96
n=4, 4
n=3, 2
n=2, 2
n=1, 1
2010-07-09 14:37:09 nai
khó dữ à
2010-07-08 02:39:35 Võ Quang Hòa
Chưa làm nhưng chắc cũng chỉ là sinh kế tiếp rồi đếm số giá trị thôi. yêu cầu in số kết quả trước cũng hơi khó chịu, phải lưu các kết quả trước rồi sau mới in, nhưng cũng không cần như thế lắm, chỉ cần mình tính toán trước, lưu 1 mãng giá trị là được.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.