Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBCRECT - Binary Rectangles

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước M x N chỉ gồm các số 0 và 1. Cho phép thực hiện thao tác tráo đổi 2 cột bất kỳ của bảng nhiều lần, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất chỉ gồm toàn các số 1 và số thao tác tráo đổi ít nhất cần thực hiện.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương M và N.
  • M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa N kí tự '0' hoặc '1'  biểu diễn bảng.

Kết qủa

Dòng đầu tiên là diện tích lớn nhất của hình chữ nhật tìm được. Dòng thứ 2 là số phép tráo đổi cột ít nhất.

Giới hạn

  • Trong 30% số test: M, N <= 2^10
  • Trong tất cả các test M <= 15000, N <= 1500

Ví dụ

Dữ liệu:
4 5
10111
11011
11111
00010 Kết qủa 9
1

Giải thích: có thể tráo đổi cột 1 và 3.


Được gửi lên bởi:Le Anh Duc - A2K42 PBC
Ngày:2014-11-18
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:PreVOI Nghe An 2014

hide comments
2015-09-10 16:39:03 Kraken
tăng time please, có n*m mà ko qua nổi là tđn

Last edit: 2015-09-10 18:25:40
2015-09-09 17:20:42 Nắng
@Anh Duc Le chuyển từ cin, cout thành scanf, printf mới đc
2014-12-30 05:46:11 Stupid Dog

làm N*M*log(N) hay N*M*log(M) hay M*M đều không ac


Last edit: 2014-12-30 05:46:23
2014-12-27 00:31:04 Stupid Dog

đổi lại 0,5 s thì mấy đứa được 100 có chấm lại chưa ?!


Last edit: 2014-12-27 00:31:19
2014-11-21 16:18:03 Bitagi97
ke time :3
2014-11-21 15:31:51 Lâm Thành Ðạt
Giống bài này :P
http://vn.spoj.com/problems/YODANESS/
2014-11-20 06:37:17 TOURIST
codeforces round bao nhiêu thế???
2014-11-19 16:46:22 [♥KC]★★★★ - OACOVE
M*N*log(N) ma` đc có 50đ -_-

Last edit: 2014-11-19 17:07:39
2014-11-18 15:48:33 Anh Duc Le
Bài của mình chạy test max mất 0.25s
Máy chấm Cube khá mạnh nên mình thấy time như vậy là hợp lí. Có thể dễ dàng AC bài này mà không cần tới các trick bựa hay fast input, etc...
2014-11-18 15:43:38 Hướng Thái Dương
để 1 s đi =))) :v xiết chặt time thế này chả vui tí nào :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.