PALDR - Even Palindrome

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/paldr


Xâu Palindrome là một chuỗi kí táťą có tính chẼt là �ọc giống nhau theo cả 2 chiᝁu (trái qua phải hoạc phải qua trái). Bấn cần xác �ịnh xem một chuỗi kí táťą cho trước có thᝃ �ưᝣc biᝃu diễn dưới dấng ghép cᝧa một số xâu Palindrome �ộ dài cháşľn hay không.

LĆ°u ý: Một chuỗi kí táťą có thᝃ �ưᝣc biᝃu diễn bởi dấng ghép cᝧa một số bẼt káťł các xâu Palindrome �ộ dài cháşľn.

Input

Dòng �ầu chᝊa T (T < 100), số lưᝣng bộ test. T dòng tiáşżp theo, mỗi dòng chᝊa một chuỗi kí táťą tĆ°ĆĄng ᝊng với bộ test ďż˝ó.

Note:

Có thᝃ có kí táťą xuống dòng (c᝼ thᝃ là '\r' trong C++) ở mỗi dòng. CẊn tháş­n với một số ngôn ngᝯ.

Output

Chᝊa ďż˝úng T dòng, mỗi dòng cho một bộ test tĆ°ĆĄng ᝊng. Bấn phải in ra YES náşżu chuỗi kí táťą có thᝃ �ưᝣc biᝃu diễn bởi ghép cᝧa các xâu Palindrome �ộ dài cháşľn, hoạc in ra NO trong trường hᝣp ngưᝣc lấi.

Example

Input:
3
madam
aA
aabb

Output:
NO
NO
YES 

Constraints

�ộ dài chuỗi ≤ 106


Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-02-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Code Craft 09

hide comments
2016-01-31 13:10:07
Bài này phần dịch sang tiếng Việt bị lỗi font rồi. Mong AD sửa lại.
2014-12-22 20:48:33 Anh Duc Le
C++ chú ý cái '/r' ở cuối xâu.
2014-12-08 04:14:10 m
Bài này T giới hạn bao nhiêu mà dùng HASH lại TLE vậy? :(
2014-10-17 15:25:47 Hướng Thái Dương
time chặt quá :'(
2014-10-16 18:22:06 Change The World
bài này ai gợi ý thuật toán đê :3
khó vl!!!!!!
2013-08-14 07:54:11 Stupider
input trong c++ khoai vãi =.=

Last edit: 2013-08-14 14:00:39
2012-02-23 09:59:45 Thắng 20 cm
bai nay QHD phai ko cac ban
2011-06-14 07:10:32 Le Viet Thanh Long
Minh dung thuat toan co ban de giai bai nay ma van AC thu 2 ve mat thoi gian =))
2009-04-08 05:36:02 Thiêm Nguyễn
Manacher Algorithm. :)

Last edit: 2009-04-08 15:37:34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.