Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLINEUP - Xếp hàng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nklineup


Hàng ngày khi lấy sữa, N con bò của bác John (1 ≤ N ≤ 50000) luôn xếp hàng theo thứ tự không đổi. Một hôm bác John quyết định tổ chức một trò chơi cho một số con bò. Để đơn giản, bác John sẽ chọn ra một đoạn liên tiếp các con bò để tham dự trò chơi. Tuy nhiên để trò chơi diễn ra vui vẻ, các con bò phải không quá chênh lệch về chiều cao.

Bác John đã chuẩn bị một danh sách gồm Q (1 ≤ Q ≤ 200000) đoạn các con bò và chiều cao của chúng (trong phạm vi [1, 1000000]). Với mỗi đoạn, bác John muốn xác định chênh lệch chiều cao giữa con bò thấp nhất và cao nhất. Bạn hãy giúp bác John thực hiện công việc này!

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N và Q.
  • Dòng thứ i trong số N dòng sau chứa 1 số nguyên duy nhất, là độ cao của con bò thứ i.
  • Dòng thứ i trong số Q trong tiếp theo chứa 2 số nguyên A, B (1 ≤ A ≤ B ≤ N), cho biết đoạn các con bò từ A đến B.

Kết qủa

Gồm Q dòng, mỗi dòng chứa 1 số nguyên, là chênh lệch chiều cao giữa con bò thấp nhất và cao nhất thuộc đoạn tương ứng.

Ví dụ

Dữ liệu:
6 3
1
7
3
4
2
5
1 5
4 6
2 2

Kết qủa
6
3
0

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-15
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:USACO JAN07 - Gold Division

hide comments
2021-05-27 18:02:25
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKLINEUP
2021-04-17 15:56:34
BIT nka
2020-02-08 17:56:00
Segment Tree AC hjhj
TTK2 from CLC <3 :3
2019-12-31 09:12:56


Last edit: 2019-12-31 09:13:04
2019-12-20 15:02:55
segment tree one hit AC :v
2019-08-28 21:32:15
IT 1 phát AC
https://paste.ubuntu.com/p/yvy97bGRjD/
bapmy

Last edit: 2019-08-28 21:32:48
2019-08-19 17:48:46
Tham Khao Code : http://ideone.com/BHgaP9

Last edit: 2019-08-19 17:49:36
2019-05-20 11:27:41
- IT pair<> trau cung ac :)
2018-10-16 11:07:00
Mới học spare table sai với vẩn làm 3 đấm mới ac :v
CYB =))))))))))))))
2018-09-16 10:36:00
AC với BIT trong 0.22s
Code : https://ideone.com/NC4lwz
((: superCoder KvissCooler :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.