Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLINEUP - Xếp hàng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nklineup


Hàng ngày khi lấy sữa, N con bò của bác John (1 ≤ N ≤ 50000) luôn xếp hàng theo thứ tự không đổi. Một hôm bác John quyết định tổ chức một trò chơi cho một số con bò. Để đơn giản, bác John sẽ chọn ra một đoạn liên tiếp các con bò để tham dự trò chơi. Tuy nhiên để trò chơi diễn ra vui vẻ, các con bò phải không quá chênh lệch về chiều cao.

Bác John đã chuẩn bị một danh sách gồm Q (1 ≤ Q ≤ 200000) đoạn các con bò và chiều cao của chúng (trong phạm vi [1, 1000000]). Với mỗi đoạn, bác John muốn xác định chênh lệch chiều cao giữa con bò thấp nhất và cao nhất. Bạn hãy giúp bác John thực hiện công việc này!

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N và Q.
  • Dòng thứ i trong số N dòng sau chứa 1 số nguyên duy nhất, là độ cao của con bò thứ i.
  • Dòng thứ i trong số Q trong tiếp theo chứa 2 số nguyên A, B (1 ≤ A ≤ B ≤ N), cho biết đoạn các con bò từ A đến B.

Kết qủa

Gồm Q dòng, mỗi dòng chứa 1 số nguyên, là chênh lệch chiều cao giữa con bò thấp nhất và cao nhất thuộc đoạn tương ứng.

Ví dụ

Dữ liệu:
6 3
1
7
3
4
2
5
1 5
4 6
2 2

Kết qủa
6
3
0

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-15
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:USACO JAN07 - Gold Division

hide comments
2012-03-11 13:52:17 phong_p66
cho mình hỏi bài này mình chạy được 10đ thì được 1/10 test hả
2011-12-10 02:29:02 Nguyễn Vãn Sơn
abcdef
2011-12-01 04:29:08 Hoàng Hà
RMQ
2011-10-26 15:51:37 (^_^)
sao khi nop bai o spoj bao bai lam dat yeu cau
Con Vnoi lai dua bai vao "cac bai chua lam duoc" la sao?
2011-10-13 17:21:03 trandatbav
Bài oi thì có máy điểm nó cũng báo hết
2011-09-29 10:10:22 Ta Ba Thanh Huy
Tại sao kết quả chấm của mình là 0.
Mà lại có email thông báo
"Congratulations! You have solved problem NKLINEUP.
Your program in C++ from 2011-09-29 12:07:45 ran for 0.00 seconds and used 0 KB of memory." nhỉ?
2011-09-22 01:37:38 Trần Hoài Nam
Bài này chạy 5 giây vẫn được 100 điểm vậy mà ở trên đề lại ghi là 2 giây ???
2011-09-07 13:32:18 Erik
Bo tay Mr.Hai, ko duoc noi cach lam o day, Edit Post di
2011-09-07 13:11:00 Hoc nhieu vao it,Hoc it vao cung it.
Segment trees
2011-08-09 14:48:56 Ðang tập code
Làm gì có test hả bạn!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.