MMMGAME - M&M Game

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mmmgame


John và em trai thi ăn kẹo M&M. Mỗi người mỗi lần ăn một số kẹo cùng màu 
(ít nhất 1 cái). John được ăn trước. Ai ăn chiếc kẹo cuối cùng sẽ thua và
phải đi mua gói kẹo khác để chơi tiếp. Ặc!!!!! 

Ai cũng tham ăn nhưng tiếc tiền nên đành chơi tối ưu. Xác định người thắng.


Vừa ăn kẹo với bạn gái , vừa code !!!!

Input

Dòng đầu là T- số test case. T dòng tiếp theo, số đầu tiên mỗi dòng 
là số màu kẹo, tiếp theo là số kẹo của từng loại màu, đánh số từ 1.

Ràng buộc:
1 <= T <= 474, 
1 <= N <= 47, 
1 <= Ai <= 4747

Output

T dòng, mỗi dòng ghi ra "John" hoặc "Brother" - người thắng.

Sample

Sample input: 
2 
3 
3 5 1 
1 
1 
Sample output: 
John 
Brother 

Note : thuật toán Nim trong bài toán trò chơi. Đọc + code + AC.


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Southeastern European 2007

hide comments
2021-05-27 18:01:59
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MMMGAME
2014-11-27 14:40:32 Dương Bảo
giống bài NK05MNIM :3

Last edit: 2014-11-27 14:40:47
2014-10-21 18:16:25 bacthaychienthuat
giống bài bốc sỏi @@
2014-02-02 03:15:20 Hướng Thái Dương
bài này hay ka ka
2013-08-09 15:04:13 a;slkfjasl;fkj
Thuật toán NIM này đọc lâu rồi nhưng vẫn ko hiểu họ nghĩ ra = cách nào nhỉ?
2009-08-04 09:02:05 Tran Dang Tuan Anh
2009-08-04 09:02:00 Tran Dang Tuan Anh
Hic, cả hai bài em đều chưa làm được, bài này dùng cái gì vậy anh *.*
2009-04-06 17:29:58 Tue Le
giống hệt bài NK05MNIM thì phải
2009-03-22 01:11:21 ~!(*(@*!@^&
KHo hon la bai NKMNIM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.